ŠĻą”±į>ž’ <?ž’’’9:;’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„ĮyĄšæ&bjbj½½;2ß{ß{“B’’’’’’·B)B)”6”6”6”6”6’’’’µ6µ6µ68ķ6,7<µ6}ČU7U7U7U7U7™8™8™8šņņņņņņ$E²÷ >!”6™8™8™8™8™8”6”6U7U7D7y;y;y;™8R”6U7”6U7šy;™8šy;y;ŅĆ¼ ~źU7’’’’ąWātxŌ’’’’ė80ÖŠ^ÜM0}4ŅJ5 :š5 ¼~ź~ź 5 ”6ˆėT™8™8y;™8™8™8™8™8µ:ę8™8™8}™8™8™8™8’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’5 ™8™8™8™8™8™8™8™8™8B)% g5:Z A H T J E V ISPITANIKA ZA PRAVO NA BRISANJE ( PRAVO NA ZABORAV ) Podnositelj zahtjeva ISPITANIK Naziv VODITELJA OBRADE, OIB, sjediate i adresaOPINA `OLTA Podkua 8 21430 Grohote OIB: 38621571773ISPITANIK ima pravo od VODITELJA OBRADE ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgaanja te VODITELJ OBRADE ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgaanja ako je ispunjen jedan od sljedeih uvjeta:& osobni podaci viae nisu nu~ni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi na in obraeni; & ispitanik povu e privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s lankom 6. stavkom 1. to kom (a) ili lankom 9. stavkom 2. to kom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; & ispitanik ulo~i prigovor na obradu u skladu s lankom 21. stavkom 1. te ne postoje ja i legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik ulo~i prigovor na obradu u skladu s lankom 21. stavkom 2.; & osobni podaci nezakonito su obraeni; & osobni podaci prikupljeni su u vezi s8:†ˆŠ²“ĘČŹĢĪŠÜüķŪÉķ·„—‡wg‡\QBQ‡2h©qķhŪkä0J;5B*\phh©qķhPqB*mHphsHh©qķhPqmHsHh©qķhPqB*phh©qķhw.…0J;5B*\phh©qķh¦C‘0J;5B*\phh©qķhPq0J;5B*\phh©qķh3"5B*\ph#h©qķhPq5B*CJ\aJph#h©qķh zĖ5B*CJ\aJph#h©qķh1}5B*CJ\aJph#h©qķhq5B*CJ\aJph#h©qķhlH…5B*CJ\aJphˆŠŹĢĪšįÕÉ|s $$Ifa$Mkd$$If–”ŁÖ¦’å$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt©qķ M$$Ifa$gd…_ J¤¤[$\$gd©qķJ$¤¤[$\$a$gd3"J$¤¤[$\$a$gdqĪŠ. 0 J ^ z ²¦Y??? Ę&„f$-DIfMĘ ’’’’]„fgd©qķMkd$$If–”–Ö¦’å$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt©qķ M$$Ifa$gd…_Mkd€$$If–”¤Ö¦’å$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt©qķü , . 0 > H J \ ^ x „ š œ ž ° Ģ ī ž ¾ Œ Ž  ļßŌÉ“¢“’’’ncUGUGUGŌÉh©qķh-,5B*\phh©qķhpk5B*\phh©qķh”jÄmHsH h©qķh”jÄ5fHqŹ ’’’’%h”^÷h©qķfHmHqŹ ’’’’sHh©qķfHmHqŹ ’’’’sH"h©qķ5fHmHqŹ ’’’’sH(h”^÷h©qķ5fHmHqŹ ’’’’sHh©qķhPqmHsHh©qķhPqB*phh©qķhPq0J;5B*\phh©qķhÉk0J;5B*\phz œ ž Ž  \ 霐C-M$d¤¤$If[$\$a$gdĒ* Mkdś$$If–”¦Ö¦’å$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt©qķ M$$Ifa$gd?j.Mkd€$$If–””Ö¦’å$B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt©qķ Ę&$-DIfMĘ ’’’’gd©qķ ’ Z \ ^ Č Ź Ģ JLNšœžźz|~“Ęīšņöų t v ėŽŃėŽŃėŽŃėŽŃ¼ŽŗŽ­¢•‡•­|od•W•dh©qķhpk5B*phh©qķh” mHsHh©qķh@vf5B*phh©qķh?j.mHsHh©qķh” 5B*\phh©qķh” 5B*phh©qķhPqmHsHh©qķh?j.B*PJphU(h©qķhÜWćB*OJPJQJ^Jo(phh©qķhPqB*PJphh©qķh” B*PJph(h©qķhPqB*OJPJQJ^Jo(ph\ Ź Lœ|~šééé霆M$d¤¤$If[$\$a$gd” Mkdz$$If–”ėÖ¦’å$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt©qķM$d¤¤$If[$\$a$gdĒ* ponudom usluga informacijskog druatva iz lanka 8. stavka 1.Obrazlo~enje ISPITANIKA za brisanje ( pravo na zaborav ) Obavijest ISPITANIKU o brisanju ( pravu na zaborav ) dostaviti na sljedei na in: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (vlastoru ni potpis podnositelja zahtjeva) _______________________________ (mjesto i datum)   Napomena: Voditelj obrade odgovorit e najkasnije u roku od 30 dana od dana podnoaenja zahtjeva svakom ispitaniku na njegov zahtjev. Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrauju. Za sve dodatne kopije koje zatra~i ispitanik voditelj obrade mo~e naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troakova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroni kim putem te osim ako ispitanik zatra~i druk ije, informacije se pru~aju u uobi ajenom elektroni kom obliku. Pravo na dobivanje kopije ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih. šņōöųœt µ©©_©©Jkdt$$If–”/Ö¦’å$€ t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4Öaöyt©qķ Md$Ifgd” Jkdś$$If–”’Ö¦’å$€ t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4Öaöyt©qķt v !~!‚!„!ˆ!Š!Ž!!”!–!˜!š!œ!ž%µ­˜–˜–˜–˜–‘–‡M$a$gd« l$a$gdM]O$„Å„;ż^„Å`„;ża$gdn1O$a$gdn1Jkdī$$If–”/Ö¦’å$€ t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4Öaöyt©qķv ¶ Ä 0!\!|!~!€!„!†!Š!Œ!!’!–!œ!®!Ā!Ī!j"v"¢"¤"¦"ü%ōéōŽōŃÉÅÉÅÉÅÉÅĮ¬”|”|”|dN+hBüh­6B*CJOJQJ]aJph€€€/hBühÜWć0JN6B*CJOJQJ]aJph€€€/hBüh…_0JN6B*CJOJQJ]aJph€€€/hBüh« l0JN6B*CJOJQJ]aJph€€€)hBüh« l0JKB*CJOJQJaJph€€€hN)³hDPöjhDPöUh©qķhz5Ļ0JKB*phh©qķhØs8B*phh©qķhĖUB*phh©qķhPqB*phü%ž%&&&éåįŌh©qķhz5Ļ0JKB*phhDPöha+hBüh« l6B*CJOJQJ]aJph€€€ž%&&&żżķO$„Å„;ż^„Å`„;ża$gdn19 0&P 1h:p­°ƒ. °ČA!°Š"°n#7$ü%°°Å°~ Ä~$$If–µ’!vh#v?%:V –”Ł t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt©qķ~$$If–µ’!vh#v?%:V –”¤ t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt©qķ~$$If–µ’!vh#v?%:V –”– t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt©qķx$$If–µ’!vh#v?%:V –”” t öŒ$6ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt©qķ~$$If–µ’!vh#v?%:V –”¦ t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt©qķ~$$If–µ’!vh#v?%:V –”ė t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt©qķx$$If–µ’!vh#v?%:V –”’ t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4Öyt©qķx$$If–µ’!vh#v?%:V –”/ t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4Öyt©qķx$$If–µ’!vh#v?%:V –”/ t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4Öyt©qķjP žžžžžžžž666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666ø66666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666°62ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš2(Ųč 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€8XųVx OJPJQJ_HmHnHsHtHL`ń’L ¤=»Normal$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH X@X ¤=»Naslov 1$¤š¤<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ ^@^ -µJĀNaslov 2$¤š¤<@&$56CJOJPJQJ\]^JaJX@X ?RJ­Naslov 3$¤š¤<@&5CJOJPJQJ\^JaJ>A`ņ’”> Zadani font odlomkaVi@ó’³V 0Obi na tablicaö4Ö l4Öaö .k ō’Į. 0 Bez popisa DņD M]0 Zaglavlje Ę_¾$dš¤4ž¢4 M]0Zaglavlje CharB @B M]0Podno~je Ę_¾$dš¤2ž¢!2 M]0 Podno~je Char~š³3~ M]°Reaetka tablice7:VÖ0 dš¤šé@³Cš M]ŠSvijetli popis - Isticanje 5ā:VÖ0K¬ĘK¬ĘK¬ĘK¬Ę’’ˆ4‰4jÖ.@ŌK¬Ę€ÖK¬ĘÖK¬Ę‚ÖK¬ĘjÖ.ŌK¬Ę€ÖK¬ĘÖK¬Ę‚ÖK¬ĘjÖ.ŌK¬Ę€ÖK¬ĘÖK¬Ę‚ÖK¬ĘjÖ‡Ö ’K¬Ę2dš¤fĘdš¤¤fĘdš¤¤2…Ź5\…Ź5\…Ź5\…Ź5\ph’’’šė@³Sš M]š!Srednje sjen anje 1 - Isticanje 5-:VÖ0xĄŌxĄŌxĄŌxĄŌxĄŌ’ˆ4‰4jÖ%@ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŅźńjÖ€ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’jÖ‡Ö ’ŅźńjÖDŌxĄŌ€ÖxĄŌÖxĄŌ‚ÖxĄŌƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’jÖQŌxĄŌ€ÖxĄŌÖxĄŌ‚ÖxĄŌƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’K¬Ę2dš¤fĘdš¤¤fĘdš¤¤2…Ź5\…Ź5\…Ź5\…Ź5\ph’’’“ī@³c“ M] Srednji popis 2 - Isticanje 5+:VÖ0K¬ĘK¬ĘK¬ĘK¬Ę’’jÖ;@Ō’’’’’’’€Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŅźńjÖ;Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŅźńjÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’ÖK¬Ę‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚ÖK¬ĘƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌK¬Ę€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ’’’’’’’€ÖK¬ĘÖ’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖ Ō’’’’’’’jÖ‡Ö ’’’’ˆ4‰4 dš¤&B*OJPJQJ^Jph…Ź CJaJZķ@³sZ M]Srednji popis 1 - Isticanje 5²:VÖ0K¬Ę’K¬Ę’’’ˆ4‰4jÖ@‡Ö ’ŅźńjÖ‡Ö ’ŅźńjÖŌK¬Ę€ÖK¬ĘjÖŌK¬Ę€ÖK¬ĘjÖŌ’’’’’’’€ÖK¬Ę dš¤EB*ph…Ź5\…Ź5\…Ź5\phI}…ŹOJ$PJQJ$^Jhš@³ƒh M]@Srednja reaetka 2 - Isticanje 5¤:VÖ0K¬ĘK¬ĘK¬ĘK¬ĘK¬ĘK¬Ę‡Ö ’Ņźńˆ4‰4jÖ%@ƒÖK¬Ę„ÖK¬Ę‡Ö ’„ÕājÖ‡Ö ’„ÕājÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŚīójÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ €Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖ‡Ö ’ķöłjÖ‡Ö ’’’’ dš¤]B*OJPJQJ^Jph…Ź5\ph…Ź5\ph…Ź5\ph…Ź5\phX™@’X M]0Tekst balon ia dš¤CJOJQJ^JaJTžoņ’”T M]0Tekst balon ia CharCJOJQJ^JaJTžoņ’±T ¤=» Naslov 1 Char"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ h@hma-p Sadr~aj 1" ʁ$ „ž„Vž¤š¤x^„ž`„Vž5OJQJmHnHsHul@lma-p Sadr~aj 2% ĘŖ$ „7„å’¤x¤x^„7`„å’5OJQJmHnHsHu6U`ņ’į6 ¤=»0 Hiperveza >*B*ph’j Aj ¤=»p TOC Naslov$d¤ą¤@& %B*CJKHOJPJQJ^JaJph6_‘D³D ¤=» Odlomak popisa „Š^„Šm$4ž4 • <naslov 2 ! & FņžO³#ņ ÆNĄLight Shading - Accent 1G:V"Ö0O½’O½’’’ˆ4‰4jÖ;@Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ÓßījÖ;Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ÓßījÖDŌO½€ÖO½Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’jÖDŌO½€ÖO½Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’("fĘdš¤¤fĘdš¤¤5B*ph6_‘…Ź5\…Ź5\…Ź5\…Ź5\HV`ņ’1H ¼SlijeenaHiperveza >*B* ph€€^žoń’B^ 1 vDefault $7$8$H$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHhB@Rh F›3L Tijelo teksta%$„r’„Šd]„r’`„Ša$B*mHphsHtH$F^bF øOŻ0Standard (Web)&¤d¤d[$\$>>@r> (‡(īNaslov'$a$CJ OJQJaJ>žoņ’> '‡(ī Naslov CharCJ OJPJQJŠžO³“Š ā] Medium List 2+:V)Ö0’’jÖ;@Ō’’’’’’’€Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ĄĄĄjÖ;Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ĄĄĄjÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’Ö‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚ÖƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ’’’’’’’€ÖÖ’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖ Ō’’’’’’’jÖ‡Ö ’’’’ˆ4‰4)&B*OJPJQJ^Jph…Ź CJaJ0žO³£0 ā] Medium List 1²:V*Ö0’’’’ˆ4‰4jÖ@‡Ö ’ĄĄĄjÖ‡Ö ’ĄĄĄjÖŌ€ÖjÖŌ€ÖjÖŌ’’’’’’’€Ö*EB*ph…Ź5\…Ź5\…Ź5\phI}…ŹOJ$PJQJ$^Jč@³³ zĖĄ Svijetlo sjen anje - Isticanje 5G:V+Ö0K¬Ę’K¬Ę’’’ˆ4‰4jÖ;@Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŅźńjÖ;Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŅźńjÖDŌK¬Ę€ÖK¬ĘÖ’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’jÖDŌK¬Ę€ÖK¬ĘÖ’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’(+fĘdš¤¤fĘdš¤¤5B*ph1„›…Ź5\…Ź5\…Ź5\…Ź5\0W`ņ’Į0 q9` Naglaaeno5\bžoņ’Ńb µJĀ Naslov 2 Char056CJOJPJQJ\]^JaJmH sH tH Bž¢įB óÕapple-converted-spacejžOņj tmQList Paragraph/„Šd¤Č^„Šm$CJOJPJQJaJmHsHRCR 1Q)C0Uvu eno tijelo teksta0„¤x^„lžoņ’l 0Q)C0Uvu eno tijelo teksta Char CJOJPJQJaJmH sH tH @žO"@ &oit-9-82¤d¤d[$\$ mHsHtHPžO2P ¹S t-10-9-kurz-s3¤d¤d[$\$ mHsHtHDžOBD ¹Sclanak-4¤d¤d[$\$ mHsHtHDžORD ć@8tb-na185¤d¤d[$\$ mHsHtHBžObB ć@8broj-d6¤d¤d[$\$ mHsHtHDžOrD ć@8tb-na167¤d¤d[$\$ mHsHtHPžO‚P ć@8 t-12-9-fett-s8¤d¤d[$\$ mHsHtHBžO’B ć@8klasa29¤d¤d[$\$ mHsHtHNžO¢N ć@8 t-9-8-potpis:¤d¤d[$\$ mHsHtH žO¢± ć@8boldLžOĀL ć@8 t-11-9-sred<¤d¤d[$\$ mHsHtHBžOŅB ć@8clanak=¤d¤d[$\$ mHsHtHPžOāP ć@8 t-9-8-sredina>¤d¤d[$\$ mHsHtH\žoņ’ń\ RJ­ Naslov 3 Char*5CJOJPJQJ\^JaJmH sH tH JžOJ RJ­ brojdesno2@¤d¤d[$\$ mHsHtHBžOB RJ­t-98-2A¤d¤d[$\$ mHsHtH>žO"> RJ­mn-1B¤d¤d[$\$ mHsHtHHžO2H RJ­ t-109curzC¤d¤d[$\$ mHsHtHHžOBH RJ­ t-119sredD¤d¤d[$\$ mHsHtHHžORH RJ­ potpisnikE¤d¤d[$\$ mHsHtH^žoņ’a^ %¤ “Tijelo teksta Char!B*CJOJPJQJaJphtH$(ž/ō’q(¤ “0Stil1G FnŠžO‚Š ¤ “(Char Char Char Char1 Char Char Char Char Hd’¤ CJOJQJ^JaJ>"@> į-š0 Opis slikeI5CJ\aJTžO¢T Pqx10-9-fett-boldJ¤d¤d[$\$ mHsHtH.žO¢±. Pq bold-kurzivLžOĀL Pq t-10-9-fettL¤d¤d[$\$ mHsHtHPžOŅP Pq t-9-8-bez-uvlM¤d¤d[$\$ mHsHtH$žO¢į$ Pqkurziv@žOņ@ Pqt-8-7O¤d¤d[$\$ mHsHtHPK!éŽæ’[Content_Types].xml¬‘ĖNĆ0E÷Hüƒå-Jœ²@%é‚ĒŽĒ¢|ĄČ™$ÉŲ²§Uū÷LŅTBØ l,Ł3÷ž;ćr½µĆ˜œ§JÆņB+$ėG]„ß7OŁ­V‰,cy™§$wc.b¬ąQ„KĄGĄ7fKĖµŚźRŒiā”ĒĄv4HN@Ņ!F·Ęcźo#—Ńc (QR/ųL “’–°ĮA]#äTv™@‡˜µ=š£!¹Æ<Ä°Tš¢ķÕĢŸ·“qu ÆgDL- -ŃõĶ_F—ĖF¦G…ŠzæŃŗ²Uš7¦ęq½^ÆŪ«ü ū>Xju)ólōןœg dĪóī֚µ†‹/ń_™Ó¹Õétš­LĖŌ€ģĻĘ~­¶ŚŲ\všdńĶ9|£³Łķ®:x²ųÕ9|’Jkµįā (b49˜Cė€öū÷2ęl»¾šµZŸ” ŠģŅ"Ęś¢/Ėų_ų䗟?ÆBłĢŌyńå“ßž=yńÕ§æ÷ؾ)šØ Ņ˜Ht“”}ƒaĘ+®ęd$ĪG1Œ0-Sl&”Ä ÖR*ų÷Tä oN1Ė¢ćčŃ!®ļhUĄė“{ŽĀƒHL­¼Åp—sÖį¢Ņ ;ZVÉĶĆIV “2nćĆ*Ł]œ8ńķMRč›yZ:†w#āعĒp¢pH¢~Ē©°ī.„Ž_w©/øäc…īRŌĮ“Ņ%C:r²iF“McˆĖ“Źfˆ·ć›Ż;ØĆY•Õ[äŠEBU`V”ü0Ē×ńDįøŠåĒ¬ģšXEUJ¦Ā/ćzRA¤CĀ8źDŹ*š[ģ-}CĒŖ ū.›Ę.R(zPÅóę¼ŒÜāŻĒiv@“ØŒż@@Šb“ĒU|—»¢Ÿ!8Yī;”8į>½ܦ”£Ņ,Aō›‰ØˆåuĀüLŁÓj ©;½:¦Éß5nF”s[ ×ø”U¾ųśq…ŽokĖŽ„Ż«Ŗf¶O4źEø“ķ¹ĖE@ßžī¼…'Ɂ‚˜ß¢Ž5ēwĶŁūĻ7ēEõ|ń-yօ”AėYÄŚfģŽNŻcŹŲ@M¹!Ķą-aļ ś°ØéĢĮ“§°4‚Ÿŗ’A€ƒ 64HpõUŃ Ā) ķuO3 eĘ:”(å‹f¹’·ĘĆąÆģQ³©!¶sH¬vy`—Wōr~Ö(Ų­Bs Ķ­hg¶r%c ¶½Ž°ŗVźĢŅźF5Ói…ÉŚÅęP./LƒÅĀ›0Ō …ĄĖ«pō×¢į°ƒ “ßmŒņ°˜(\dˆd„’ÅHŪ=£ŗ Rž+s†h;l2čƒć)^+Iki¶o ķ,A*‹k,—GļM¢”gš,JĄķd9²¤\œ,AGmÆÕ\nzČĒiŪĆ9~Ę)D]ź9³īœ|%lŚŸZĢ¦ŹgŃl冹EP‡«ė÷9ƒ> ©¶°Œlj˜WY °DK²ś/7Į­e@E7:›+k ’šąG7“d<&¾*»“¢}g³VŹ'ŠˆA”›ˆ} įש öTĀu‡éśīę“·Ķ+·9gEW¾38»ŽYį¬ŻźĶ+ŁĀMC*t0O%õĄ¶JŻqē7Ŕü™RNć’™)z?Ū‡•@GĄ‡b‘®”¶Ē…Š8t”4¢~_Ąą`zd ÜļĀkH*ø§6’ rØ’·5gy˜²†C¤Ś§!ö# Bö -™ģ;…Y=Ū»,K–12URW¦Vķ9$lØ{ąŖŽŪ=AŖ›n’µƒ;™īsVA£P9åzs:Y±÷Śų§'[Ģ`”Ū‡Ķ@“ūæP±f»Ŗ„7䳎[6D昍Y¼*@Xi+hee’š*œs«µkĪāåf®DqŽbX,¢īžö?*|fævč uČ÷”·"ųx”™AŚ@V_²ƒŅ Ņ.Ž`p²‹6™4+ėŚltŅ^Ė7ė žt ¹'œ­5;K¼Ļéģb8sÅ9µx‘ĪĪ<ģųŚ®-t5Död‰ĀŅ8?ȘĄ˜Æeå/Y|t½ß &LI“LšJ`˜”¦ ų­DCŗń’’PK! ѐŸ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Ā0„÷‚wooÓŗ‘&ŻˆŠ­Ō„ä5 6?$Qģķ ®,.‡a¾™i»—Éc2Ž1hŖ:é•qšĮmøģŽ@RN‰Ł;d°`‚Žo7ķg‘K(M&$R(.1˜r'J“œŠŠTł€®8£Vä"£¦AČ»ŠH÷u} ń›|Å$½b{Õ–Pš’³ż8‰g/]žQAsŁ…(¢ĘĢą#›ŖLŹ[ŗŗÄß’’PK-!éŽæ’[Content_Types].xmlPK-!„Ö§ēĄ6 0_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ć­«Ötheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸ¶'· theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]² ÷2’’’’ ADü v ü%& Īz \ št ž%& šPš ńĀćģßšõ@ń’’’€€€÷šH šš0š( š šš’šš0š( š ššB šS šæĖ’ ?š„¬“¶·¹ŗ¼½æĄõųCEdh–˜¤„®Æ¼½ĶĻĘČ-.ä儦ĶĪ24lqĀĆ.0‚ƒ³“¶·¹ŗ¼½æĄĆóõųDDE˜ĶĻoo00³“¶·¹ŗ¼½æĄĆ£õųDD˜ĪĻĻoo00³““¶··¹ŗ¼½æĄĆ½½ōõų¬CHs€ø¶[’’’’’’’’’ŻWP‡dŠ’’’’’’’’’DJY¶|œ’’’’’’’’’O{hąthÕ’’’’’’’’’ŒeæZ#˜k’’’’’’’’’ßT×Fv3’’’’’’’’’ Aœ „’’’’’’’’’Uo ŌšŻ’’’’’’’’’XCV({ųĆ’’’’’’’’’’.p~>Ī’’’’’’’’’ō4’J^`’’’’’’’’’f^śź Z’’’’’’’’’e"8ī&J}’’’’’’’’’«|ü“ˆm’’’’’’’’’ił”œX[’’’’’’’’’+fx QŠ‰’’’’’’’’’0.‡ ĀBTų’’’’’’’’’ś:ó ˜!(¬’’’’’’’’’VL€ zRA’’’’’’’’’n|ü Čõg’’’’’’’’’•" ež*’’’’’’’’’z^Ā(~¦’’’’’’’’’P Ū¶xšJ’’’’’’’’’;~4Žé–—’’’’’’’’’ezxT’’’’’’’’’*­ÄhŽ¤’’’’’’’’’,3:>.’’’’’’’’’ÜÄuj’’’’’’’’’viXĪe’:’’’’’’’’’d]€jbØ<’’’’’’’’’Ą ö#Š’’’’’’’’’®d¢&fQ’’’’’’’’’R>b8䐒’’’’’’’’ŽDėäh†’’’’’’’’’büāÖT÷’’’’’’’’’Ż,DŚÕŗ¬’!’’’’’’’O%N”-Ō~’’’’’’’’’NPĄ”CNš’’’’’’’’’z‘ž’’’’’’’’’v˜4UR“’’’’’’’’’xžB2…’’’’’’’’’™‚"+Äķ’’’’’’’’’™G‡l”l’’’’’’’’’“(*cfm’’’’’’’’’Cq–fF3’’’’’’’’’±`ę$r€†’’’’’’’’’Hx8zĒ’’’’’’’’’žKź’"¦’’’’’’’’’Ų`ź.Ę’’’’’’’’’2GņĻś½’’’’’’’’’w1§FžØ’’’’’’’’’Ź0 ŗośI’’’’’’’’’µuµ p¢¦ū’’’’’’’’’‡v¹!ōŠģŽ’’’’’’’’’ˆ,"Ō:A’’’’’’’’’Ą@ "°LŅ£’’’’’’’’’će\"jć¢l’’’’’’’’’X%#VĄV’’’’’’’’’Ō?^%@ŹŻ’’’’’’’’’.Nļ& ©ź’’’’’’’’’2'.Shd’’’’’’’’’ē?5((ēŅ’’’’’’’’’’MK½*žwŌÉ’’’’’’’’’u* +’!Ź£’’’’’’’’’ć?—?°˜H’’’’’’’’’‹=Ā?Še:’’’’’’’’’Lō@ģ*5’’’’’’’’’?)įA’>G’’’’’’’’’q×Bī­'’’’’’’’’’0CX&Ā3’’’’’’’’’O7ĢC8L:’’’’’’’’’VĪDP¦Ą ’’’’’’’’’x)[GŽN”Ź’’’’’’’’’ōb%IąŸl’’’’’’’’’92óI.ģź’’’’’’’’’ s^>2P’’’’’’’’’cŒ^ČwŅ}’’’’’’’’’ē ˜_VȞ“’’’’’’’’’wl¢`ōćŠN’’’’’’’’’V?›aĄ’’’’’’’’’'Ģaz¤,’’’’’’’’’ fbŌ –’’’’’’’’’‡m9b F¾’’’’’’’’’ķ#cŌ»† ’’’’’’’’’“>gcģ³@‘’’’’’’’’’¼yjd:XbC’’’’’’’’’Ūe8en,Ą’’’’’’’’’>(QeÕr¼’’’’’’’’’ŹŚf¢”¼°’’’’’’’’’©Zźfõ ¬’’’’’’’’’Žøž’’’’’’’’’Dy²yĄ>Ņ’’’’’’’’’rŚy _R>’’’’’’’’’– z&MØu’’’’’’’’’(-¼{p†d­’’’’’’’’’0)ń~B„Œc’’’’’’’’’„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„ß„‰ž^„ß`„‰žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„.„˜ž^„.`„˜žo()€ „ž„˜ž^„ž`„˜ž‡hˆH.‚ „Ī „L’^„Ī `„L’‡hˆH.€ „ž „˜ž^„ž `„˜ž‡hˆH.€ „n„˜ž^„n`„˜ž‡hˆH.‚ „>„L’^„>`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „Ž„˜ž^„Ž`„˜ž‡hˆH.‚ „®„L’^„®`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„•„kž^„•`„kž5o(‡hˆH)„•„kž^„•`„kžo(..„Š„0ż^„Š`„0żo(...„Š„0ż^„Š`„0żo(.... „8„Čū^„8`„Čūo( ..... „8„Čū^„8`„Čūo( ...... „ „`ś^„ `„`śo(....... „ „`ś^„ `„`śo(........ „„ųų^„`„ųųo(.........h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Ü„\ž^„Ü`„\žOJPJQJ^J.€ „p„˜ž^„p`„˜ž‡hˆH.‚ „@ „L’^„@ `„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „ą„˜ž^„ą`„˜ž‡hˆH.‚ „°„L’^„°`„L’‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.€ „P„˜ž^„P`„˜ž‡hˆH.‚ „ „L’^„ `„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-h„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„-„˜ž^„-`„˜žOJPJQJ^Jo(‡hˆH-€ „ż„˜ž^„ż`„˜ž‡hˆH.‚ „Ķ „L’^„Ķ `„L’‡hˆH.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.€ „m„˜ž^„m`„˜ž‡hˆH.‚ „=„L’^„=`„L’‡hˆH.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.€ „Ż„˜ž^„Ż`„˜ž‡hˆH.‚ „­„L’^„­`„L’‡hˆH.„ß„‰ž^„ß`„‰žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„ż„kž^„ż`„kžo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH)h „p„˜ž^„p`„˜ž‡hˆH.’h „@ „L’^„@ `„L’‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.h „ą„˜ž^„ą`„˜ž‡hˆH.’h „°„L’^„°`„L’‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.h „P„˜ž^„P`„˜ž‡hˆH.’h „ „L’^„ `„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„.„˜ž^„.`„˜žo()€ „ž„˜ž^„ž`„˜ž‡hˆH.‚ „Ī „L’^„Ī `„L’‡hˆH.€ „ž „˜ž^„ž `„˜ž‡hˆH.€ „n„˜ž^„n`„˜ž‡hˆH.‚ „>„L’^„>`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „Ž„˜ž^„Ž`„˜ž‡hˆH.‚ „®„L’^„®`„L’‡hˆH.„ „˜ž^„ `„˜žOJPJQJ^J.€ „p„˜ž^„p`„˜ž‡hˆH.‚ „@ „L’^„@ `„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „ą„˜ž^„ą`„˜ž‡hˆH.‚ „°„L’^„°`„L’‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.€ „P„˜ž^„P`„˜ž‡hˆH.‚ „ „L’^„ `„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.„8„0ż^„8`„0żo(..„8„0ż^„8`„0żo(...„ „Čū^„ `„Čūo(.... „ „Čū^„ `„Čūo( ..... „„`ś^„`„`śo( ...... „„`ś^„`„`śo(....... „p„ųų^„p`„ųųo(........ „p„ųų^„p`„ųųo(.........„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-€„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„„˜ž^„`„˜žOJPJQJ^J)€ „o„˜ž^„o`„˜ž‡hˆH.‚ „? „L’^„? `„L’‡hˆH.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.€ „ß„˜ž^„ß`„˜ž‡hˆH.‚ „Æ„L’^„Æ`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „O„˜ž^„O`„˜ž‡hˆH.‚ „„L’^„`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h*„h„˜ž^„h`„˜ž56>*CJ OJQJ^JaJ o(‡hˆH.’h/„±„żĘ#^„±`„ż56>*B*CJOJQJaJo(ph3f’‡hˆH3.1h „„L’^„`„L’‡hˆH.h „Ų „˜ž^„Ų `„˜ž‡hˆH.h „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.’h „x„L’^„x`„L’‡hˆH.h „H„˜ž^„H`„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „č„L’^„č`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.„8„0ż^„8`„0żo(..„8„0ż^„8`„0żo(...„ „Čū^„ `„Čūo(.... „ „Čū^„ `„Čūo( ..... „„`ś^„`„`śo( ...... „„`ś^„`„`śo(....... „p„ųų^„p`„ųųo(........ „p„ųų^„p`„ųųo(.........h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-€„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „8„˜ž^„8`„˜ž‡hˆH)h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.h „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.h „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.’h „H„L’^„H`„L’‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.h „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.’h „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH)„$ „˜ž^„$ `„˜žo(()h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJ QJ o(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJ QJ o(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJ QJ o(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJ QJ o(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJ QJ o(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJ QJ o(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJ QJ o(§š„ „\ž^„ `„\žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„ī„zž^„ī`„zžo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„8„˜ž^„8`„˜žo()€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.€ „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.€ „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.‚ „H„L’^„H`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.‚ „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„ī„zž^„ī`„zžo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „8„˜ž^„8`„˜ž‡hˆH)h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.h „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.h „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.’h „H„L’^„H`„L’‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.h „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.’h „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.„8„˜ž^„8`„˜žo(()€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.€ „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.€ „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.‚ „H„L’^„H`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.‚ „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.h „p„˜ž^„p`„˜ž‡hˆH.’h „@ „L’^„@ `„L’‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.h „ą„˜ž^„ą`„˜ž‡hˆH.’h „°„L’^„°`„L’‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.h „P„˜ž^„P`„˜ž‡hˆH.’h „ „L’^„ `„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„ß„‰ž^„ß`„‰žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„h„˜ž^„h`„˜žo(.„Š„0ż^„Š`„0żo(..„Š„0ż^„Š`„0żo(...„8„Čū^„8`„Čūo(.... „8„Čū^„8`„Čūo( ..... „ „`ś^„ `„`śo( ...... „ „`ś^„ `„`śo(....... „„ųų^„`„ųųo(........ „„ųų^„`„ųųo(.........h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„8„0ż^„8`„0żo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žOJPJQJ^J.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„8„˜ž^„8`„˜žo(.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.€ „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.€ „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.‚ „H„L’^„H`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.‚ „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-€„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Ö„˜ž^„Ö`„˜žo()€ „¦„˜ž^„¦`„˜ž‡hˆH.‚ „v „L’^„v `„L’‡hˆH.€ „F„˜ž^„F`„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ę„L’^„ę`„L’‡hˆH.€ „¶„˜ž^„¶`„˜ž‡hˆH.€ „†„˜ž^„†`„˜ž‡hˆH.‚ „V„L’^„V`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.„8„0ż^„8`„0żo(..„8„0ż^„8`„0żo(...„ „Čū^„ `„Čūo(.... „ „Čū^„ `„Čūo( ..... „„`ś^„`„`śo( ...... „„`ś^„`„`śo(....... „p„ųų^„p`„ųųo(........ „p„ųų^„p`„ųųo(.........h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJ QJ o(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJ QJ o(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJ QJ o(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJ QJ o(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJ QJ o(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJ QJ o(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJ QJ o(§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „.„˜ž^„.`„˜ž‡hˆH)h „ž„˜ž^„ž`„˜ž‡hˆH.’h „Ī „L’^„Ī `„L’‡hˆH.h „ž „˜ž^„ž `„˜ž‡hˆH.h „n„˜ž^„n`„˜ž‡hˆH.’h „>„L’^„>`„L’‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.h „Ž„˜ž^„Ž`„˜ž‡hˆH.’h „®„L’^„®`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJ QJ o(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJ QJ o(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJ QJ o(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJ QJ o(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJ QJ o(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJ QJ o(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJ QJ o(§šh „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„8„˜ž^„8`„˜žo(.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.€ „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.€ „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.‚ „H„L’^„H`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.‚ „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„ß„‰ž^„ß`„‰žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„„Mž^„`„Mžo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH. „h„˜ž^„h`„˜ž‡hˆH) „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH) „8„˜ž^„8`„˜ž‡hˆH) „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH() „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH() „p„˜ž^„p`„˜ž‡hˆH() „Ų „˜ž^„Ų `„˜ž‡hˆH. „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH. „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH()„ „˜ž^„ `„˜žo()’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-€„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„h„˜ž^„h`„˜žo(.„Š„0ż^„Š`„0żo(..„Š„0ż^„Š`„0żo(...„8„Čū^„8`„Čūo(.... „8„Čū^„8`„Čūo( ..... „ „`ś^„ `„`śo( ...... „ „`ś^„ `„`śo(....... „„ųų^„`„ųųo(........ „„ųų^„`„ųųo(.........h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„¾„˜ž^„¾`„˜žCJo(()€ „Ž„˜ž^„Ž`„˜ž‡hˆH.‚ „^„L’^„^`„L’‡hˆH.€ „. „˜ž^„. `„˜ž‡hˆH.€ „ž „˜ž^„ž `„˜ž‡hˆH.‚ „Ī„L’^„Ī`„L’‡hˆH.€ „ž„˜ž^„ž`„˜ž‡hˆH.€ „n„˜ž^„n`„˜ž‡hˆH.‚ „>„L’^„>`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„–„˜ž^„–`„˜žo()€ „f„˜ž^„f`„˜ž‡hˆH.‚ „6 „L’^„6 `„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „Ö„˜ž^„Ö`„˜ž‡hˆH.‚ „¦„L’^„¦`„L’‡hˆH.€ „v„˜ž^„v`„˜ž‡hˆH.€ „F„˜ž^„F`„˜ž‡hˆH.‚ „„L’^„`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-€„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.¬Ż,D?)įAō4’iuŃ] fbÕxhtŌ?^%€±l.fē\ ;viXezk Ź7MnUo ‡m9bV?›aÅaNd$lb¢T©ZźfiłH‹=Ā?wl¢`(-¼{/!\u* +ŻWd]€2G…3u•" µuµ ßT×-[įs0Ü-źY*Nz^Ā$7büDü\cŒ^ƒlvn s^™G‡{”u2'P Ū’.p žŽSTMK½*rp;Dy²y«|f^śe@/üŃ:O%N0CxŽzmoDJYņ1vł&.¼yjdŒeæXCV*­ē ˜_R>bšA/Ūe8e“>gc7ē9rŚyCHsć?—?X%#”dĒ-­~S1)U“(*ŽDė™‚®0Ņv'Ģa0)ń~>(QeŲ`źVL€ će\" d+x.Nļ&ś:ó žKź²~ M lćxķ#c„8Ī+lžZ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’¬’’¬Šµ¦IyŹ{0cė+Č,TŁyŹ{žŽŹ)6:)[4ļt’܌ yŹ{yŹ{yŹ{“é\F¾JS”uŠķrpŅ“yŹ{Ī™‚eyŹ{yŹ{>’¶HųčŠKyŹ{–½ §ŗė <    yŹ{Ī™‚e¼]@Ģ[4ļyŹ{yŹ{yŹ{`7-^ĶyŹ{ˆN2QX×ČgŌfĪHĪ™‚eyŹ{yŹ{RŸ¼œHĻs$yŹ{^Ķ ’–yŹ{¼œHĻ $ˆŽÖŃĪ™‚eyŹ{^ĶpxōyŹ{yŹ{"łö+yŹ{yŹ{yŹ{yŹ{Ų"čyŹ{yŹ{yŹ{yŹ{t’"Ņ*D†_yŹ{..xZyŹ{yŹ{yŹ{yŹ{^ĶyŹ{^ŗŹ÷Ī™‚e²č¾ģZ¹qĢä ŽyŹ{yŹ{yŹ{Ī™‚eĪ™‚eyŹ{yŹ{^Ķ¤Ą^ĶyŹ{yŹ{n dÅ6s(ēyŹ{¬‡ā‡šČ®¹Üp)ˆwŹĒܱyŹ{yŹ{yŹ{äLżö\W2" \n+‰Z»/Ž!6äLż K–99Ń`;D_F`H?P{aVL?fäLż K–*~;s(yåųՐ#–*›6¦;~SdsÓ~‘;„9Ė=Śg0rZs§"qÄ2!;Į\\` »(@nC¹`~ij·/02ECŽOŪsFu2ĖURV”`źs ­o n1 8ņT`Kkąm.&Į,aPŻPViX$EņMą]f{hŌltuć Ż6 “? ~U ¼V Ļ Œ2 D= šR DU EW į Ą" ( Ē* ”- Y5 Ąv ģx ( F /6 uN f ³' S- Š. Æ0 P ń Ę.(EwF*IUV ś ­Ń%0)­/Æ=NB}F‚vŽ‹!o6°«#jOŪ[…_.`  !]LmzU°vČ/:6@OōQLW1cÓy§zjBrR0ē2+6UaoŁœY%DŲJP—kis„)ē?šADHē{}ō'z” ō=0»Y) Œ!T%3IœK¹VÆ[õ_˜`pas’s"ł:Š=GTin9‰ā9ōMpgPj„ĘÄOP]]eźhQØ<3V…eŌoĆ # ˆC _L ŌQ ķT !d ½e Co !ē!!K!~,!$8!yP!ŚY!É^!0{!3"!" K"±S"Ÿ#Ę<##Q$Š$“ $T$ )$GR$Ēj$q%j% %™5%œA%L%km%q%Š&+&;&Ģ &kA&7N&P&…h&7i&|&€ 'b<':D'\'(X(N#(ä((e)(÷^(Īg(Ģ~(M)0 )ą )`)ć\)p3*N8*?*čZ*e\*«_*+z#+Ž++7+!Q+Ū[+€d+dp+ūp+9,/,£,(,-,B,dh,T-Ā4-ōA-ma-mp-Öu-a.?j.–l.¾/j-/÷b/ßd/\n/‘0“0œ>0į{0ˆ1 1ń>1²k1ó2Ź2‘2Ü2k?2UL2¹{2,3ł&3…/3ŌM3wt3~44¼T4¬V4X5Ē 5„5ų 6 6š6k'6L16ęm6(L7Ģb7T 8į28å38ć@8Ņl8 m8Fn8Øs8˜9§9w 9Z<9„>9hF9q9ģ~9Q:i:H(:6=:?E:†T:x]:fp:ūv:ø7;µ:;Õ?;ē?;‘A;?Y;K_;™u;˜|;5<• <Ģ <<h*<g<Ó =å=ƒm=0 >ų>>¶>ō?“?)?ö6?»H?.@å@:@”@·(@=@ŠD@ÕE@RAAAn=A FA‘B‡B@#Bæ&BoCQ)C%@Cę@CžSC|TCwCzyCū|CfCIDc D·'Dd(Dõ,D­:DļoDļwDŖ EÖE©E–,E¬{ErEŹ F’0FÖGF$NF#|FGUGŸ H‘HŅ#Hi$H„&HŽ/H3H29Hö>Hū^H\bH/I2I²-Ić:IOIœWIÆdIŗjIš|IJš J¾7JMJ©PJœ|J{,K_-K6K¾:KoBK™PKäkKSuK3L›3L[L¤Mō MHML(MźaMrjMMÆN`HNyNē}NĢOå O×Oł;O^O™kOÕrORtOP"P¾TPÖWPõmP‘yP?BQŖLQ’NQqRQ“]QtmQ¤RÄ Rx#R}&R™:RhsR~R¹SųCS XS‘]S„nSæ"T“h*iFiūi•)iFi”Vi^i/ei&oi¼jjƒjÄOj¦Pj¤Zj5rjpkk”kJkkU@k^CkžKk½l« l‹iU‹‚X‹Ns‹0Œń ŒMŒü.Œ0WŒ(fŒķ]®ŽĻ ŽvŽG1ŽnNŽyZŽ[^Ž@#Ļ+:;\JkoøĄ-«5s=įctvØwó ‘; ‘2+‘¦C‘×E‘j‘zv‘ŗ’ĪS’Ńa’?t’{’<“ša“‡b“ée“8u“[”W”Xw”q6•n7•|U•œW•×–B–G–ŃK–œR–»S–ld–©}–©—½—mC—qM—8V—‰[—%˜„˜Ä3˜ŽO˜īU˜P\˜Ā™–™ ™†™Œ™­,™į-š™@šūYšWZš¦ošd}šŅ›®› I›åO› œ’FœNZœ)? ŸčIZbÉk–o`pĻ*žÓ9ž_TžŽwž,ŸØ+Ÿ„FŸ¾oŸņxŸ ź ł% 26 Bc  ”į”3” ¢l ¢tf¢£ 1£ž1£˜5£ęU£u\£]£Ņ¤Ū$¤xG¤é„X„ķg„•w„ģ¦A¦³$¦B(¦8/¦]1¦åI¦O¦4k¦|§³"§2§ÆW§+c§Gg§u§”Øk!ØŃ5Øź9Ø}TØDdØxØųx؛zØš|Øp}Øw©Ź2©ŲN©ˆV©-[©Z\©^©h©‚p©Ŗu©ó|©Ŗß2Ŗõ>ŖšgŖ ««b«„a¬Üd¬n¬8­S­”­­X8­RJ­fc­›i­Hp­Ąs­{®Ŗ<®W®ša®\ ÆU(Æ].Æź8Æų9ÆĻ?Æ.LÆżZÆ°Z °#°*°±9°I°ši°”±Ł±»± 2±g7±&8±dI±•T±-q±¬=²K²’l²5x²N)³F³f³n³Ōv³¤ “O“ŽU“«]“­ µS@µ¢Vµ’eµlµ±¶¦'¶Z ·‡·į?·HK·Ŗn·o·Ns·oøÉ ø­$øŅbøÕ}øx¹€(¹sQ¹%x¹łŗÓ%ŗN8ŗIlŗx|ŗ»»¤=»¾J»Be»\¼•¼¼ ¼e_¼'w¼Ų¼Ć+½;¾Ł>¾L¾ŽN¾5p¾ä æWæ„;æEæ[OæŖ_æžcæājæĆræH~æÕ&Ąš7ĄōAĄöbĄ^dĄ ĮĮĮ ĀĻ(ĀµJĀœSĀWZĀwuĀĀ{ĀTĆ`2Ć^zĆŗÄ÷8ÄtWÄ”jÄ7kÄ<ÅėŕÅ”&Ő.ÅYIÅ/Jŗ Ę Ę/Ę ʧCĘ5\Ę aĘ gĘ.iʊkĘuvĘ³8Ē9>Ē\HĒōLĒ&ZĒ [Ē_ĒRpĒuvĒČQČ{ ČL Č!&Č8DČ²FČÉóÉJ!É..É94ɔ;ÉÜiÉŁŹ† Ź«7ŹHJŹ\ŹˆjŹł?ĖłIĖĢMĖ1xĖzĖ zĖ#ĢĆĢDĢīĢ_ĢAsĢČGĶ IĶ…JĶūOĶ*{Ķ6ĪC1ĪT5ĪĶgĪ4)Ļm,Ļz5Ļ"OĻėYĻ—Šū0Š<Š'ZŠü]ŠéuŠeyŠ(ŃÉ"Ѭ^Ń;dŃmqŃĢwŃHŅ“ŅS-Ņ„6Ņé<Ņ¶^Ņy_ŅļdŅānŅ)wŅl|Ņ~ŅfHÓIÓPÓ UÓ`Ó}jÓĶ Ō *ŌC=Ōj>ŌAŌ‡RŌ»kŌķxŌ… ÕóՐ*Õń0Õė6՚O՟DÖTJÖķWÖ½XÖ×:>×"T×ÄT×#h׏n×¢z×ńŲĶŲ½%Ų,Ųz6ŲĀ^Ų° ŁW7ŁÜ9Ł.FŁlvŁ³ŚŹ ŚĮŚ2ŚÆ3Ś8HŚ¶JŚ6mŚoŚm Ū„Ū( Ū„ Ū WŪŸeŪ² Ü ÜöÜę5Üī7Ü8]ÜAjÜųŻrŻ…Ż Ż%Ż{@ŻDŻżLŻøOŻ&TŻ4]ŻbŻ§nŻˆŽąŽ0Ž6%Ž™3Ž 7ŽAŽfDŽłRŽ"kŽKpŽ ߙßj߂ąÜGąTą„ įęįVį įn#įė.į@6įVGįžWį™cįÕcįbxį›ā7āŠ āÓ&āüCā“Vā¶dāóoā ć¢ćqVćÜWćė`ćJ}ćż äę!äĒjäÉkäŪkä oäČå]åŠåČ)åŚ1åŚ:åļIå:iåę>ęjęŌęüSęWę½qę«ēƒē[%ē &ē-ēWēóWēDvēÉčč#čd%čĪCč]écé ée*éŃOéäYéré»uér{é+źõź”?ź/dźĖoź² ėKėēEėµgėlhė ģ KģdZģįķ 1ķä7ķŻ`ķ©qķ­rķ(tķ.wķ—yķī‡(īĖ0ī”1ī”4īŹ5īšCīŠEīDBļHļČ\ļĢšŽšPYšešI~š’/ńƒ4ńż;ńFńJWńl_ń¤ņjņ{ómóÉ#óå%óŠ8óū?óŅPóĻ5ō’Pō÷õé"õöEõ§[õvgõ—oõ8wõ×ö3öDPö%köæ÷R'÷=+÷=>÷·E÷fS÷6a÷–j÷}l÷øl÷īų'ų‘?ų=oųłØ ł“łHłpł» ł¢&ł.7łŁ;ł¦=ł-BłÅRłwVł:Włqał¹yłyś2śś #ś39ś/hś¤kś®ūļ ūūGOūGcū‚hūžüłüBü»0üy=üĢGüDwüŁż÷ż£3żB>ż“Kżņ_ż¶rżŚwž› ’!’“¶’@€ooooõ÷ØØ’’Unknown’’’’’’’’’’’’ Gī’*ąAxĄ ’Times New Roman5€Symbol3.ī ’*ąCxĄ ’ArialG=€ ’ąūżĒjŸMS Mincho-’3’ fg7ī’ą’@ŸCambria7.ī’ą’¬@ŸCalibri5.ī ’.į[`Ą)’Tahomae&HelveticaPlainTimes New Roman?=ī ’*ąCxĄ ’Courier New;€WingdingsAī’ą’$BŸCambria Math"q ˆšŠāhPJk§PJk§BT#'ŁŪ ŁŪ !šŠ7x“‚r4²² 3ƒqšüżHP š’$Pā’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’M]2¤! xx  Ü’’KorisnikHP¼¬              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ €  ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž   ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™Gš › œ  ž Ÿ   ” ¢ £ ¤ „ ¦ § Ø © Ŗ « ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0,x€”¤ °¼ Ü č ō $ā KorisnikNormalHP2Microsoft Office Word@FĆ#@ĢÖz<Ļ@ ±rxŌ@ ±rxŌŁŪž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ü hp˜ Ø °øĄČ Š ŻāHewlett-Packard Company ² Naslov ž’’’ !ž’’’#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’   !"#$%&'(ž’’’*+,-./0ž’’’2345678ž’’’ż’’’ż’’’ż’’’=>ž’’’ž’’’Až’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF ōātxŌ@Data ’’’’’’’’’’’’1Table’’’’’’’’"ń WordDocument ’’’’;2SummaryInformation(’’’’’’’’’’’’)DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’1MsoDataStore’’’’’’’’ †ÕtxŌąWātxŌÉŌHJßMGŚŚŌSŲU1GĻĻ0ĶNČA==2’’’’’’’’ †ÕtxŌąWātxŌItem ’’’’ ’’’’čProperties’’’’’’’’’’’’UCompObj’’’’ }’’’’’’’’’’’’ž’’’ ž’’’ ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ ’’’’ ĄF+Dokument programa Microsoft Word 97 – 2003 MSWordDocWord.Document.8ō9²q