Početak radova na izgradnji ceste za turističku zonu Šipova


U ponedjeljak, 19. travnja, započeli su radovi na izgradnji ceste za turističku zonu Šipova. Ovo je početak realizacije velikog i važnog projekta za naš otok.
Cesta sa svom pripadajućom infrastrukturom osnova je za buduću turističku zonu u prirodno očaravajućoj okolini koja ima veliki potencijal razvoja i time i zapošljavanja na otoku. Infrastruktura čija je izgradnja neophodna i jedan od bazičnih zahvata realizacije nove turističke zone. Potreba za osiguranjem novog razvojnog prostora turističke namjene Općine Šolta i šire, rezultirala je formiranjem nove ugostiteljsko‐turističke zone, čije su osnovne smjernice uređenja, nastavno na programsku dokumentaciju, određene planovima šireg područja.

Nova turistička zona površine je cca 4,90 ha i namijenjena je izgradnji prvenstveno ugostiteljsko‐turističkih sadržaja, a u sklopu te namjene i drugih pratećih sadržaja.

Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske stavljen je naglasak na potrebu razvoja gospodarstva, a time i turizma, osobito u obalnom području države.

Osnovne prostorno razvojne značajke su: racionalno korištenje zemljišta i infrastrukture, nova radna mjesta, povećanje privlačnosti šireg prostora, dopadljivost programa i tipologije te prepoznatljiv identitet zone gdje će se prirodno i stvoreno skladno prožimati.

Osnova za to je izgradnja pristupne ceste, što je put ka razvoju otočne sredine, novim sadržajima i gospodarskom razvoju otoka Šolte, na mjestu gdje će mnogi, a posebno mladi naći svoje radno mjesto.

 Prvi korak u budućnost je jučerašnjim početkom radova napravljen.


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.