Poziv na dostavu ponuda-Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta za 2022. godinu/ PONIŠTENA JN


Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, predmet nabave Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta za 2022. godinu / PONIŠTENA JN

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 01.04.2022. godine do 10:00 sati.

Troškovnik je sastavni dio ovog Poziva


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.