Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova komunalnog redara


POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

Dana 14. veljače 2020. godine obaviti će se pisano testiranje za obavljanje poslova komunalnog redara, u prostorijama Općine Šolta, Podkuća 8, Grohote,  s početkom u 10.00 sati. 

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo kandidati za koje je Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja utvrdilo da ispunjavaju formalne uvjete.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem bit će putem e-maila obaviješteni o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.