Pozivaju se zainteresirani za rad u Biračkim odborima


              REPUBLIKA HRVATSKA
   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu izbora za članove
       vijeća mjesnih odbora Općine Šolta
Grohote, 02. 10. 2021. godine

Izborno povjerenstvo Općine Šolta, dana 02. studenoga 2021. godine, donijelo je

O B A V I J E S T

Molimo sve zainteresirane osobe da se jave Povjerenstvu za provedbu izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Šolta za rad u Biračkim odborima dana 28. studenoga 2021. godine.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, OIB, adresu, broj mobitela, IBAN, te mirovinski stup.

Prijave se mogu vršiti na tel. broj 654-123 ili na protokol Općine Šolta.

Rok za podnošenje prijava je do 16. studenoga 2021. godine do 15.00 sati.

Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke. Predsjednika i podpredsjednika imenuje Izborno povjerenstvo.

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.

1. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena i druge podatke Povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle 15. studenoga 2021. godine do 24,00 sata.

2. Ukoliko političke stranke ne odrede članove biračkih odbora, odnosno ako prijedlozi ne pristignu Povjerenstvu u zadanom roku, povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora.

                                                                IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE ŠOLTA  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.