Prihvaćen Proračun Općine Šotla za 2023. godinu


Vijećnici Općine Šolta prihvatili su Proračun za 2023. godinu koji je planiran u iznosu od 5.991.900,00 eura ili 45.119.00,00 kn. Proračun je razvojan, osigurava nova radna mjesta i socijalno osjetljiv, ističe načelnik Nikola Cecić Karuzić. Planiran je u tolikom iznosu kako bi se omogućilo apliciranje na natječaje iz različitih izvora tijekom godine.

U njemu je obuhvaćena briga o djeci predškolskog i školskog uzrasta, radu udruga te umirovljeničkoj populaciji, no i mladim obiteljima i uređivanju zemljišnih knjiga te javnom prijevozu.

Što je važno, za poljoprivredu je osigurano dvostruko više sredstava, čak 80.000 eura. Kao važna aktivnost izdvaja se i gospodarenje otpadom.

Jedan od kapitalnih projekata Općine Šolta je i izgradnja Centra za brigu o starijim i nemoćnim osobama, čiji je glavni projekt nedavno završen i predstavljen, koji svoj nastavak treba dobiti u narednom periodu.

I ove godine za realizaciju kapitalnih projekata očekuju se pomoći iz državnog i županijskog proračuna, te sredstva iz EU fondova.

Među planiranim projektima je početak izgradnje stanova iz programa POS-a, gjde je u tijeku izgradnja prometnice i pripadajuće infrastrukture, početak nadogradnje dječjeg vrtića, nastavak radova na započetim infrastrukturnim projektima – zabilaznica Stomorska koji se realizira u suradnji sa Županijom, uređenje mjesnih groblja i akumulacijskih voda, a započet je projekt istraživanja podzemnih voda s ciljem navodnjavanja.

Usmjerena su sredstva i na kulturu i zaštitu okoliša, u vidu projekata zaštite okoliša i rekonstrukcije kulturne baštine, pri čemu se računa na sredstva iz drugih izvora osim proračunskih.

Važno je napomenuti kako je Vijeće izmijenilo Odluku o socijalnoj skrbi, koju je donijelo na prethodnoj sjednici, a radi se o isplati božićnica stanovnicima otoka Šolte. Pravo na božićnice ostvaruju stanovnici stariji od 65 godina koji nisu ostvarili pravo na mirovinu, osobe nezaposlene duže od 9 mjeseci te umirovljenici, stariji od 65 godina, koji ostvaruju mirovinu manju od 3.500,00 kn.

Dakle, cenzus je 3.500,00 kn te će božićnice u iznosu od 300 kn biti isplaćene onima čija je mirovina u visini do 2.000,00 kn, a oni čija mirovina iznosi od 2.000,00 kn – 3.500,00 kn ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 200 kn.

Veći dio stanovništva obuhvaćen je ovom odlukom. O isplati božićnica obavijestit ćemo naknadno.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.