Proračun Općine Šolta - 2021.


Proračun Općine Šolta za 2021. godinu


Godišnji i polugodišnji izvještaji


GODIŠNJI I POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŠOLTA ZA 2021. GODINU


  • PRORAČUN OPĆINE ŠOLTA ZA 2021. godinu i svi doneseni PROGRAMI:


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.