Proračun Općine Šolta


ažurirano 11.01.2021.  09:55:10


Proračuni i financijska izvješća po godinama

PRORAČUN OPĆINE ŠOLTA

2021. 

2020.      
Registar korisnika sponzorstva i donacija u 2020.godini

2019.
Registar korisnika sponzorstva i donacija u 2019.godini

2018.
Registar korisnika sponzorstva i donacija u 2018.godini

2017.

         

     FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 

       2020. godina

                   2019. godina
                   2018. godina
                   2017. godinaOpćina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.