Radionica FLAG-a ŠKOJI


Stručna služba FLAG-a Škoji održat će informativne radionice za potencijalne prijavitelje na Natječaj FLAG-a Škoji za dodjelu potpore projektima u okviru MJERE 2.2. „PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE U PODRUČJU RIBARSTVA/AKVAKULTURE I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Škoji 2014.-2020.

PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA ĆE SE ODRŽATI:

04.06.2020. (ČETVRTAK) U 12:30 SATI

DOM KULTURE GROHOTE

PODSJEĆAMO NA NAJVAŽNIJE NATJEČAJNE INFORMACIJE:

Razdoblje podnošenja prijava projekta: od 10.06.2020., a najkasnije do 10.08.2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi: 2.778.428,05 HRK.

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja moraju udovoljavati razvoju ekološkog turističkog proizvoda koji podržava očuvanje morskog okoliša i ribljeg fonda kroz:

a) Razvoj tematskih staza i sadržaja u prirodi koje uključuju doživljaj visoke prirodne vrijednosti područja te educiraju i informiraju posjetitelje o potrebi zaštite okoliša i očuvanju njegove krajobrazne i biološke raznolikosti,

b) Aktivnosti čišćenja okoliša, posebno vezano uz morske naplavine u obalnim područjima, podvodna onečišćenja i sl. u obliku turističke atrakcije u kojoj mogu sudjelovati posjetitelji.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 2.2 su sljedeći:

Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i dr., organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture i dr.


Stručna služba FLAG-a Škoji  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.