Radni posjet čelnika Vodovoda i kanalizacija Split Općini Šolta


Načelnik Nikola Cecić Karuzić je u ponedjeljak, 27. svibnja 2024. sa suradnicima, predsjednikom vijeća Teom Tomićem i tehničkim direktorom KP Basilija Željkom Zlendićem, održao radni sastanak s čelnicima Vodovoda i kanalizacija Split, direktorom Miroslavom Delićem i tehničkim direktorom Ivicom Perićem. 

Tema radnog posjeta čelnika Vodovoda i kanalizacija Split Općini Šolta je realizacija investicijskih projekata na području otoka Šolte: projekt odvodnje otpadnih voda u Nečujmu – UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Nečujam s podmorskim ispustom, zatim sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda u Maslinici te izgradnja sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže u Stomorskoj i dodatni podmorski cjevovod Brač – Šolta koji bi povećao vodoopskrbne kapacitete za otok Šoltu, što je izuzetno važno za naš otok s obzirom na rastuće potrebe stanovništva.

Procijenjena ukupna vrijednost projekata iznosi oko 10 000 000 EUR.

Zbog velikog interesa javnosti i obližnjeg stanovništva oko problematike pražnjenja septičkih jama u uljevno okno na kopnenom dijelu podmorskog ispusta u Nečujmu, prezentirano je kako je sklopljen Ugovor o izradi Idejnog projekta i naručena hidrografsko – geološka izmjera i oceanografija za potrebe projektiranja novog podmorskog ispusta i uređaja za prihvat sadržaja septičkih jama Nečujam, a procijenjena vrijednost je 1 milijun EUR.

Također u ovoj fazi, Vodovod i kanalizacija Split će čim prije urediti postojeći ispust, betonirati oko postojećeg okna, instalirati poklopac s priključnim cjevovodom i ventilom, ugraditi rešetku te žurno snimiti postojeći podmorski ispust i ispitati njegovu ispravnost.


Što se tiče projekta izgradnje kanalizacije u Maslinici, točnije sustava odvodnje fekalnih otpadnih voda u Maslinici, u tijeku je izdavanje lokacijske dozvole i objavljen je javni poziv u uvid sadržaja idejnog projekta, a procijenjena vrijednost građevine je 4,8 milijuna EUR. 

Riječ je o velikim projektima koji su od vitalne važnosti za naš otok, a u to spada i izgradnja sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže u Stomorskoj, što je nastavak radova nakon što je u dvije faze nedavno izgrađena infrastruktura i izvršen 141 priključak te se za taj projekt priprema potrebna dokumentacija. U tijeku je izrada izmjene Idejnog projekta sukladno izdanim posebnim uvjetima, čiji se završetak očekuje u lipnju. Procijenjena vrijednost projekta, čija je realizacija moguća u fazama, je 3,2 milijuna EUR.

Proširenje vodoopskrbne mreže ostvarilo bi se i povećanjem vodoopskrbnih kapaciteta otoka Šolte, uvođenjem dodatnog podmorskog cjevovoda Brač – Šolta, a i planiran je veći promjer cijevi, koji bi umjesto promjera 250 iznosio 315 mm. Temeljem Koncepcijskog rješenja vodoopkrbe otoka Šolte u tijeku je izrada izmjene idejnog i glavnog projekta s ciljem ishođenja lokacijske i građevinske dozvole,a procijenjena vrijednost građevine je 2 milijuna EUR.

Poslije sastanka radni je posjet nastavljen obilaskom terena. 

Realizacija ovih projekata je ključna za razvoj i unaprjeđenje vodoopskrbe otoka Šolte, kao i odvodnje otpadnih voda, što je važno za sam razvoja otoka, s obzirom na rastuće potrebe stanovništva i na poboljšanje kvalitete života na otoku.


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.