Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Grohote


Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH dostavilo je obavijest o prihvaćanju projektnog prijedloga koji je upućen na Javni poziv NPOO.C3.1.R1.-11.01- Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Radi se o projektu Rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Dječjeg vrtića Grohote koji je uspješno prošao fazu procjene projektnih prijedloga u postupku dodjele bespovratnih sredstava.

Projekt je uspješno ocijenjen zahvaljujući ponajprije postotku upisane djece u dječji vrtić u odnosu na broj rođene djece na području Općine Šolta, zatim i pokrivenosti općine postojećim, nedostatnim, kapacitetima, ali i prema pokazateljima kao što je uzlazni demografski trend prema prosjeku zadnjih 10 godina.

Za ovaj projekt Ministarstvo je predvidjelo dodijeliti iznos od 2.448.000,00 kuna (dvamilijunačetiristočetrdesetosamtisućakuna) bespovratnih sredstva.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA NADOGRADNJU KATA, od 24.11.2022.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.