Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Grohote


Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH dostavilo je obavijest o prihvaćanju projektnog prijedloga koji je upućen na Javni poziv NPOO.C3.1.R1.-11.01- Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Radi se o projektu Rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Dječjeg vrtića Grohote koji je uspješno prošao fazu procjene projektnih prijedloga u postupku dodjele bespovratnih sredstava.

Projekt je uspješno ocijenjen zahvaljujući ponajprije postotku upisane djece u dječji vrtić u odnosu na broj rođene djece na području Općine Šolta, zatim i pokrivenosti općine postojećim, nedostatnim, kapacitetima, ali i prema pokazateljima kao što je uzlazni demografski trend prema prosjeku zadnjih 10 godina.

Za ovaj projekt Ministarstvo je predvidjelo dodijeliti iznos od 2.448.000,00 kuna (dvamilijunačetiristočetrdesetosamtisućakuna) bespovratnih sredstva.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.