REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI za obavljanje poslova komunalnog redara


09.05.2022. 09:48:01


javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-solta-visi-strucni-suradnik-komunalni-redar.artKzwJ.php /PONIŠTEN


    Sukladno čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Komunalni redar, 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od 3 (tri) mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dana 16.05.2022. godine obaviti će se pisano testiranje
za obavljanje poslova komunalnog redara,
u prostorijama Općine Šolta, Podkuća 8, Grohote, s početkom u 09:00 sati.


SLIJEDI CJELOVITI SADRŽAJ POZIVA I REZULTATI


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.