Sanacija i izgradnja ogradnih zidova


Županijska uprava za ceste (ŽUC), Splitsko - dalmatinske županije, i Općina Šolta sklopile su, dana 14.12.2022., ugovor kojim ŽUC preuzima obvezu sufinanciranja  radova sanacije i izgradnje ogradnih zidova uz LC 67111 u iznosu od 200.000,00 kuna s PDV-om.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.