Splitsko-dalmatinska županija dodijelila sredstva za sufinanciranje sanacije oštećenja na pomorskom dobru


Sukladno Odluci o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu, namijenjenih turizmu i pomorstvu,  Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje Općini Šolta sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn za sanaciju nastalih oštećenja na pomorskom dobru na području Općine Šolta.
Ugovor o sufinanciranju između Općine Šolta i Splitsko-dalmatinske županije potpisali su načelnik Nikola Cecić-Karuzić i župan Blaženko Boban dana 30. prosinca 2019.godine.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.