Uređenje plaže Maslinica od Punte prema Teplom boku


Splitsko-dalmatinska županija, 30. studenog 2022.g.., donijela je Odluku o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu. Među odabranim projektima je  projekt Uređenje plaže Maslinica od Punte prema Teplom boku, za koji je odobreno 150.000,00 kuna.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.