ZAPISNICI SA SJEDNICA VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA


ažurirano   18.05.22.  13:12:01

ZAPISNICI SA SJEDNICA VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA
NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA
- 2022.godina
- 2023. godinaarhiva  zapisnika  2019.-2020.-2021.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.