Edukacija o održivom gospodarenju otpadom na otoku Šolti


Općina Šolta i Komunalno Basilija pozivaju sve korisnike usluge prikupljanja otpada na

Edukaciju o održivom gospodarenju otpadom na otoku Šolti
u utorak, 03. listopada 2023.g., u 18:00 sati, Dom kulture, Grohote

Na edukaciji će biti predstavljene odredbe novog Zakona o gospodarenju otpadom, Odluke o načinu pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šolta i novog Cjenika usluge prikupljanja otpada te odredbe vezane uz ulogu komunalnog redarstva, ali i korisnika u provedbi sustava održivog gospodarenja otpadom.

Predavačica: Koviljka Aškić, mr.sci.dipl.ing.kem.teh., Eko-Adria d.o.o.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.