Mjesna samouprava - Mjesni odboriZAPISNICI SA SASTANAKA NAČELNIKA OPĆINE ŠOLTA SA PREDSTAVNICIMA MJESNIH ODBORAMJESNA SAMOUPRAVA

Mjesna samouprava je oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima. Pravni okviri njenog uspostavljanja u Republici Hrvatskoj utvrđeni su Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom Zakonom, Statutom Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 6/2021) i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

POSLJEDNJI IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE ŠOLTA PROVEDENI SU 28.11.2021.

Na temelju članka 55. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br.01/16 i 19/21) Općinski načelnik saziva konstituirajuće sjednice slijedom kojih se formiraju vijeća mjesni odbora.


Mjesni odbori na području Općine Šolta, članovi Vijeća mjesnih odbora, predsjednici i njihov kontakt:

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.