Jedinstveni upravni odjel


Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • vođenje financijskog i materijalnog poslovanja Općine,
 • unapređenja mjesne samouprave,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada i za svoj rad je odgovoran Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.


Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE ŠOLTA

Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta


OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI 


PRITUŽBE NA RAD OPĆINSKIH TIJELA


Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
mr.sc. Nataša Nazor Jovović, dipl.iur.
procelnik@solta.hr


Viši savjetnik za proračun i financije
Tonkica Radeljić, mag.oec.
proracun@solta.hr

Viši stručni suradnik za porezna potraživanje
Josipa Bezić, spec.oec.
porezi@solta.hr

Komunalni redar
Joško Bilankov
komunalni.redar@solta.hr

Referent za komunalnu naknadu
Katja Tramontana Domaćina
katja@solta.hr

Referent za proračun i financije
Mirjana Kliškinić
mirjana@solta.hr

e-mail za slanje e-računa: mirjana@solta.hr

Administrativni referent
Welda Begović
welda@solta.hr


Dnevno radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama i rad blagajne
ponedjeljak - petak od 8:00 do 13:00 satiOpćina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.