Javna nabavaJAVNA NABAVA I POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Registri i Planovi nabave


2024.

Jednostavna nabava 2024.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave, doneseno 02.11.2023.


Plan nabave 2024. godinaArhiva
j
avne nabave i planova, jednostavne nabave- registara  i povjerenstva za provedbu


Javna nabava  2023.


REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE u 2023. godini


JAVNI POZIVI


Građevinski radovi na uređenju cestovnog pojasa "Kavčina"
objava 28.12.2023

Sanacija spomen kuće Marka Marulića (Dujma Balistrilića), objava 29.12.2023
Građevinski radovi na uređenju plaže Vela Garma, Maslinica- 1. faza
Rok za dostavu prijava : 21.11.2023 do 08:30 h
Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom - KONTEJNERI ZA OTPADNI MATERIJAL
OZNAKA 2023/S OF2-0020161 EOJN
Rok za dostavu prijava : 01.06.2023 do 08:30 h
Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom-kontejneri i komposteri   / PONIŠTENA JN
OZNAKA 2023/S  OF2-0009527  EOJN
Rok za dostavu prijava : 28.03.2023  do 08:30 h

 Nabava opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2. (dvije) godine
Rok za dostavu prijava : 13.11.2023 do 13:00 h


Jednostavna nabava 2023.


REGISTAR UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE U 2023.god.


JAVNI POZIVI

Preslagivanje otpada na deponij Borovik
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 20.10.2023. godine do 10:00 sati
ČIŠĆENJE OBALE I PODMORJA za projekt Eko Šolta – ispod i poviše
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 04.09.2023. do 10:00h
Radovi i opremanje poslovnog prostora na deponiju Borovik
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 03.08.2023. godine do 10:00 sati.
Radovi i opremanje poslovnog prostora na deponiju Borovik  /  PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 24.07.2023. godine do 10:00 sati.
Sanacija Crkve Sv. Petra u Nečujmu
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 17.07.2023. godine do 10:00 sati.
ČIŠĆENJE OBALE I PODMORJA za projekt Eko Šolta - ispod i poviše  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 14.07.2023. do 10:00h
Uređenje igrališta u Maslinici
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 10.07.2023. godine do 10:00 sati.
Uređenje policijske postaje u Grohotama
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 03.07.2023. godine do 10:00 sati.
Izgradnja i popravak ogradnih zidića  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 24.05.2023. do 10:00h
Sanacija Crkve Sv. Petra u Nečujmu / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 26.05.2023. godine do 10:00 sati.
Konzervatorski radovi na Bazilici Stipanska
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 26.05.2023. godine do 11:00 sati.
Topli obroci za potrebe programa Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 23.05.2023. do 10:00h
Rok za dostavu ponude produžuje se do 01.06.2023. do 11:00 sati
Sanitarni kontejner / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 08.05.2023. do 10:00h
Topli obroci za potrebe programa Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 10.05.2023. do 10:00 sati 
Izgradnja i popravak ogradnih zidića  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 28.04.2023.  do 12:00 sati
Uređenje plaže Punta-Tepli bok u Maslinici / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.04.2023.  do 12:00 sati.
Prehrana plaža po otoku Šolti
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.04.2023. godine do 10:00 sati.
Izrada investicijske studije projekta "Centar za pomoć i brigu o starijim i nemoćnim osobama -Šolta"  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 09.03.2023. godine do 10:00 sati.
Uređenje plaže Punta-Tepli bok u Maslinici  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 13.02.2023. godine do 10:00 sati.
Sanacija potpornog zida na pomorskom dobru u Stomorskoj / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 10.02.2023. godine do 10:00 sati.
Betoniranje nerazvrstanih cesta i putova
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.01.2023. godine do 10:00 sati.
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i putova
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.01.2023. godine do 11:00 sati.
Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.01.2023. godine do 12:00 sati.


JAVNA NABAVA ARHIVA


2022.
Građevinsko zanatski radovi sa hortikulturnim uređenjem i opremanjem- Projekt EKO Šolta ispod i poviše - PONOVLJENA JN
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 29.11.2022. do 13:00 h
Građevinsko zanatski radovi sa hortikulturnim uređenjem i opremanjem- Projekt EKO Šolta ispod i poviše
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 27.10.2022. do 13:00 h/ PONIŠTENA JN

Nabava radova na izgradnji pristupne ceste za POS stanove
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 13.09.2022. do 13:00 h

Radovi na sanaciji divljih odlagališta Donje Selo i Vrvotine
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 21.04.2022. do 09:00 h

Radovi na sanaciji potpornih zidova na pomorskom dobru
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 21.04.2022. do 08:30 h

2021.

Nabava komunalne opreme - podzemni kontejneri
oznaka - 2021/S 0F2-0040926
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 30.11.2021. do 13:00
Nabava opskrbe električne energije
oznaka - 2021/S 0F2-0035934
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 28.10.2021. do 13:00
Usluga izrade glavnog projekta za izgradnju Doma za starije i nemoćne, otok Šolta
oznaka - br. 2021/S 0F2-0012631
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 21.04.2021.  do 13.00 sati
Radovi na izgradnji prometnica prema uvali Šipkova
Rok za dostavu ponuda preko EOJN: 11.02.2021. do 11:00 sati

Registri - javna nabava

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE u 2022. godini
REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE u 2021.god.
REGISTAR UGOVORA JAVNA NABAVA 2019 i 2020


JEDNOSTAVNA NABAVA- ARHIVA
      2022. godina

JAVNI POZIV  financiranje programskih sadržaja audiovizualnih medija – televizijskih postaja u 2023. godini
Rok za podnošenje prijave: 12.12. 2022. g. do 10:00 sati. 

Izrada projektne dokumentacije „Uređenje Studenca u Gornjem Selu“ / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 21.09.2022. godine do 12:00 sati.
Izgradnja pristupne ceste za POS stanove/ PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 25.07.2022. godine do 10:00 sati.
Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta za 2022. godinu
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 19.05.2022. godine do 10:00 sati.
Komunalna oprema za javno prometne površine
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 18.05.2022. godine do 10:00 sati.
Izrada Izmjena i dopuna UPU-a Stomorska
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 18.05.2022. godine do 11:00 sati.
Komunalna oprema za javno prometne površine
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 02.05.2022. godine do 11:00 sati / PONIŠTENA JN
Prehrana plaža po otoku Šolti
Rok za dostavu ponude: 02.05.2022. godine do 10:00 sati.
Izgradnja i popravak ogradnih zidića
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 11.04.2022. godine do 12:00 sati.
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i putova
ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
11.04.2022. godine do 11:00 sati.
ROK ZA DOSTAVU PONUDE PRODUŽEN do 29.04.2022. do 11:00 sati
Btoniranje nerazvrstanih cesta i putova
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 11.04.2022. godine do 10:00 sati.
Betoniranje nerazvrstanih cesta i putova  / PONIŠTENA JN -30.03.2022.
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 01.04.2022. godine do 10:30 sati.
Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta za 2022. godinu/ PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 01.04.2022. godine do 10:00 sati.
Uređenje plaže Veli dolac u Stomorskoj – II faza
Rok za dostavu ponude:10.03.2022. godine do 10:00 sati
Uređenje plaže Veli dolac u Stomorskoj – II faza / PONIŠTENA JN
Rok za dostavu ponude: 25.02.2022. do 10:00 sati 
Uređenje tržnice u Grohotama – III faza
Rok za dostavu ponude: 10.02.2022. do 10:00 sati 

           

  2021. godina   

           Povjerenstvo za provedbu jednostavne nabave

                        2021. godina

        


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.