Javna nabava


JAVNA NABAVA


Nabava komunalne opreme - podzemni kontejneri
oznaka - 2021/S 0F2-0040926
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 30.11.2021. do 13:00

Nabava opskrbe električne energije
oznaka - 2021/S 0F2-0035934

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 28.10.2021. do 13:00

Usluga izrade glavnog projekta za izgradnju Doma za starije i nemoćne, otok Šolta
oznaka - br. 2021/S 0F2-0012631

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 21.04.2021.  do 13.00 sati

Radovi na izgradnji prometnica prema uvali Šipkova
Rok za dostavu ponuda preko EOJN: 11.02.2021. do 11:00 sati

Javna nabava za nabavu radova na krajobraznom uređenju parka Đardin - Grohote
Rok za dostavu ponuda preko EOJN: 06.05 do 13:00 sati

Natječaj za nabavu radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Borovik II faza - Gabionski zid i nadstrešnica, ponude se predaju preko EOJN do 13.01.2020 do 13:00 sati

Javna nabava male vrijednost- opskrba električnom energijom
 natječaj objavljen 2.10.2019.g. kroz elektronički sustav javne nabave EOJN


Registri - javna nabava

REGISTAR UGOVORA JAVNA NABAVA 2019 i 2020


JEDNOSTAVNA NABAVA

      

            2021. godina   

    2020. godina

Pravilnik

Povjerenstvo za provedbu jednostavne nabave

Registri - jednostavna nabava

Plan nabave

             2021. godina

             2020. godina


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.