Javna nabavaJAVNA NABAVA I POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Registri i Planovi nabave


2024.

Jednostavna nabava 2024.


Javna nabava  2023.

Građevinski radovi na uređenju cestovnog pojasa "Kavčina"objava 28.12.2023

Sanacija spomen kuće Marka Marulića (Dujma Balistrilića), objava 29.12.2023
Građevinski radovi na uređenju plaže Vela Garma, Maslinica- 1. faza
Rok za dostavu prijava : 21.11.2023 do 08:30 h
Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom - KONTEJNERI ZA OTPADNI MATERIJAL
OZNAKA 2023/S OF2-0020161 EOJN
Rok za dostavu prijava : 01.06.2023 do 08:30 h
Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom-kontejneri i komposteri   / PONIŠTENA JN
OZNAKA 2023/S  OF2-0009527  EOJN
Rok za dostavu prijava : 28.03.2023  do 08:30 h

 Nabava opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2. (dvije) godine
Rok za dostavu prijava : 13.11.2023 do 13:00 h


Jednostavna nabava 2023.

Preslagivanje otpada na deponij Borovik
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 20.10.2023. godine do 10:00 sati
ČIŠĆENJE OBALE I PODMORJA za projekt Eko Šolta – ispod i poviše
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 04.09.2023. do 10:00h
Radovi i opremanje poslovnog prostora na deponiju Borovik
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 03.08.2023. godine do 10:00 sati.
Radovi i opremanje poslovnog prostora na deponiju Borovik  /  PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 24.07.2023. godine do 10:00 sati.
Sanacija Crkve Sv. Petra u Nečujmu
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 17.07.2023. godine do 10:00 sati.
ČIŠĆENJE OBALE I PODMORJA za projekt Eko Šolta - ispod i poviše  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 14.07.2023. do 10:00h
Uređenje igrališta u Maslinici
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 10.07.2023. godine do 10:00 sati.
Uređenje policijske postaje u Grohotama
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 03.07.2023. godine do 10:00 sati.
Izgradnja i popravak ogradnih zidića  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 24.05.2023. do 10:00h
Sanacija Crkve Sv. Petra u Nečujmu / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 26.05.2023. godine do 10:00 sati.
Konzervatorski radovi na Bazilici Stipanska
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 26.05.2023. godine do 11:00 sati.
Topli obroci za potrebe programa Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 23.05.2023. do 10:00h
Rok za dostavu ponude produžuje se do 01.06.2023. do 11:00 sati
Sanitarni kontejner / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 08.05.2023. do 10:00h
Topli obroci za potrebe programa Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 10.05.2023. do 10:00 sati 
Izgradnja i popravak ogradnih zidića  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 28.04.2023.  do 12:00 sati
Uređenje plaže Punta-Tepli bok u Maslinici / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.04.2023.  do 12:00 sati.
Prehrana plaža po otoku Šolti
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.04.2023. godine do 10:00 sati.
Izrada investicijske studije projekta "Centar za pomoć i brigu o starijim i nemoćnim osobama -Šolta"  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 09.03.2023. godine do 10:00 sati.
Uređenje plaže Punta-Tepli bok u Maslinici  / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 13.02.2023. godine do 10:00 sati.
Sanacija potpornog zida na pomorskom dobru u Stomorskoj / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 10.02.2023. godine do 10:00 sati.
Betoniranje nerazvrstanih cesta i putova
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.01.2023. godine do 10:00 sati.
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i putova
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.01.2023. godine do 11:00 sati.
Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.01.2023. godine do 12:00 sati.


JAVNA NABAVA ARHIVA


2022.
Građevinsko zanatski radovi sa hortikulturnim uređenjem i opremanjem- Projekt EKO Šolta ispod i poviše - PONOVLJENA JN
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 29.11.2022. do 13:00 h
Građevinsko zanatski radovi sa hortikulturnim uređenjem i opremanjem- Projekt EKO Šolta ispod i poviše
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 27.10.2022. do 13:00 h/ PONIŠTENA JN

Nabava radova na izgradnji pristupne ceste za POS stanove
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 13.09.2022. do 13:00 h

Radovi na sanaciji divljih odlagališta Donje Selo i Vrvotine
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 21.04.2022. do 09:00 h

Radovi na sanaciji potpornih zidova na pomorskom dobru
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 21.04.2022. do 08:30 h

2021.

Nabava komunalne opreme - podzemni kontejneri
oznaka - 2021/S 0F2-0040926
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 30.11.2021. do 13:00
Nabava opskrbe električne energije
oznaka - 2021/S 0F2-0035934
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 28.10.2021. do 13:00
Usluga izrade glavnog projekta za izgradnju Doma za starije i nemoćne, otok Šolta
oznaka - br. 2021/S 0F2-0012631
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje preko EOJN: 21.04.2021.  do 13.00 sati
Radovi na izgradnji prometnica prema uvali Šipkova
Rok za dostavu ponuda preko EOJN: 11.02.2021. do 11:00 sati


Registri - javna nabava

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE u 2022. godini
REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE u 2021.god.
REGISTAR UGOVORA JAVNA NABAVA 2019 i 2020


JEDNOSTAVNA NABAVA- ARHIVA
      2022. godina

JAVNI POZIV  financiranje programskih sadržaja audiovizualnih medija – televizijskih postaja u 2023. godini
Rok za podnošenje prijave: 12.12. 2022. g. do 10:00 sati. 

Izrada projektne dokumentacije „Uređenje Studenca u Gornjem Selu“ / PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 21.09.2022. godine do 12:00 sati.
Izgradnja pristupne ceste za POS stanove/ PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 25.07.2022. godine do 10:00 sati.
Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta za 2022. godinu
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 19.05.2022. godine do 10:00 sati.
Komunalna oprema za javno prometne površine
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 18.05.2022. godine do 10:00 sati.
Izrada Izmjena i dopuna UPU-a Stomorska
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 18.05.2022. godine do 11:00 sati.
Komunalna oprema za javno prometne površine
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 02.05.2022. godine do 11:00 sati / PONIŠTENA JN
Prehrana plaža po otoku Šolti
Rok za dostavu ponude: 02.05.2022. godine do 10:00 sati.
Izgradnja i popravak ogradnih zidića
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 11.04.2022. godine do 12:00 sati.
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i putova
ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
11.04.2022. godine do 11:00 sati.
ROK ZA DOSTAVU PONUDE PRODUŽEN do 29.04.2022. do 11:00 sati
Btoniranje nerazvrstanih cesta i putova
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 11.04.2022. godine do 10:00 sati.
Betoniranje nerazvrstanih cesta i putova  / PONIŠTENA JN -30.03.2022.
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 01.04.2022. godine do 10:30 sati.
Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta za 2022. godinu/ PONIŠTENA JN
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 01.04.2022. godine do 10:00 sati.
Uređenje plaže Veli dolac u Stomorskoj – II faza
Rok za dostavu ponude:10.03.2022. godine do 10:00 sati
Uređenje plaže Veli dolac u Stomorskoj – II faza / PONIŠTENA JN
Rok za dostavu ponude: 25.02.2022. do 10:00 sati 
Uređenje tržnice u Grohotama – III faza
Rok za dostavu ponude: 10.02.2022. do 10:00 sati 

           

  2021. godina   

     Pravilnik


Povjerenstvo za provedbu jednostavne nabave


Registri - jednostavna nabava


Plan nabave

2024. godina

Plan nabave Općine Šolta za 2024. godinu

2023. godina

Plan nabave Općine Šolta za 2023. godinu2022. godina             

2021. godina

        


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.