Izjava o pristupačnosti


22.10.2023.  12:45:13    ažurirano 


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Šolta koje se nalazi na adresi https://www.solta.hr/.

Stupanj usklađenosti  

Mrežno sjedište https://www.solta.hr/ potpuno je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (Narodne novine br.17/2019).

Priprema ove izjave o pristupačnosti 

U pripremi Izjave korišteni su rezultati početne procjene koju je izvršila treća strana.

Povratne informacije i podaci za kontakt 

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj da o tome obavijeste Općinu Šolta.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Šolta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcina.solta@osolta.tcloud.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.