Predškolski odgoj


Dječji vrtić "Čarobni pianino"
Terzićeva 9, Split

Objekt dječjeg vrtića na lokaciji Grohote
Podkuća 29, Grohote

Telefon 00385 21 344 094

Objekt dječjeg vrtića u Grohotama svojim izgledom, arhitektonskim rješenjima interijera i eksterijera zadovoljava sve uvjete moderne predškolske ustanove. U vlasništvu je Općine Šolta koja sufinancira ostvarivanje redovnih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske i jasličarske dobi, a temeljem godišnjih Programa javnih potreba u predškolskom odgoju. Cilj Općine Šolta je osnovati vlastitu ustanovu dječjeg vrtića, a do tada skrb o djeci prepustila je Dječjem vrtiću Čarobni pianino iz Splita, ustanovi sa dugogodišnjim iskustvom u odgoju djece predškolske, rane predškolske i jasličke dobi.
  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.