Komunalno redarstvo


Jedinstveni upravni odjel

Komunalni redar


Joško Bilankov
Mob: +385 99 5459252
e-mail: komunalni.redar@solta.hr


Poslove nadzora, koje na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18) obavlja upravno tijelo, provode komunalni redari koji su službenici tog tijela.
Komunalni redari imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Šolta“  br. 11/2019 i 12/2019) i posebnim zakonom.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.