Prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Šolta


Prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Šolta 


1. Naknada za troškove stanovanja
2. Sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje
3. Jednokratne novčane pomoći
4. Pomoć za novorođeno dijete
5. Poklon za Božić
6. Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, te pomoć osobama s teškoćama u razvoju
7. Pravo na naknadu za troškove toplog obroka
8. Pomoć za školovanje
9. Pomoć za kupnju školskih udžbenika
10. Pravo na naknadu za troškove putnih brodskih karata
 

regulirana su 


Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Šolta

Službeni glasnik Općine Šolta broj 5/2024


Stipendije za školovanje regulirane su dodatno i 

Pravilnikom o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Šolta


Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta,  22.01.2024.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.