Prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Šolta


Prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Šolta 


 1. Naknada za troškove stanovanja
 2. Troškovi ogrjeva 
 3. Jednokratne novčane pomoći 
 4. Pomoć za novorođeno dijete 
 5. Poklon za Božić 
 6. Pomoć u kući starijim i nemoćnim 
 7. Pravo na naknadu za troškove toplog obroka 
 8. Pomoć za školovanje – stipendije
 9. Pomoć za kupnju školskih udžbenika 
 10. Pravo na naknadu za troškove putnih brodskih karata 
 11. Pravo na naknadu za troškove dječjeg vrtića 

 regulirana su 


Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Šolta

Službeni glasnik Općine Šolta broj 07/2022

Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općine Šolta 14/22)
Izmjene i dopune 2 Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općine Šolta 16/22)
Izmjene i dopune 3 Odluke o socijalnoj skrbi
(Službeni glasnik Općine Šolta 14/23)


Stipendije za školovanje regulirane su dodatno i 

Pravilnikom o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Šolta


Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta,  22.01.2024.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.