Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta


Izvješće sa savjetovanja, 23.02.2024.   08:24:10


Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote (s naznakom: "Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – „Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta“ do 22.02.2024. godine


Detalji Javnog poziva:


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.