Općinski načelnik


e-mail: nacelnik@solta.hr

Nikola Cecić- Karuzić 


Nikola Cecić- Karuzić rođen je 19.01.1954. godine. Osnovnu školu završio je na rodnom otoku Šolti u Grohotama. Srednju tehničku školu završio je u Splitu, te Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu i stekao zvanje inženjera prometa. Svoje radno iskustvo stekao je u tvornici alatnih strojeva „Dalmastroj“ d.d. Split, , te „Dalstroj-Prvomajska“ gdje je obnašao dužnost tehničkog direktora do 1991. godine. Od 1991. do 2008. godine član je Uprave i  direktor u  tvornicama „Dalstroj“ Split, te sestrinskoj firmi „Adriastroj“ Split. 

Na lokalnim izborima 2009. godine izabran je za Načelnika Općine Šolta, te do danas u četvrtom mandatu obnaša dužnost Načelnika. 

Aktivno sudjeluje u sportskom, društvenom i kulturnom životu otoka. Aktivni je član mnogih udruga, a obnašao je i dugogodišnje funkcije predsjednika pojedinih udruga na Šolti.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA - Nikola Cecić- Karuzić Općinski načelnici od konstituiranja Općine Šolta 1993. godine


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.