Kontakt


OPĆINA ŠOLTA

Podkuća 8
21430 Grohote


T: +385 21 654 123
    +385 21 654 150
    +385 21 654 151
F: +385 21 654 130

e-mail: opcina.solta@osolta.tcloud.hr

OIB: 38621571773
IBAN: HR4323600001844700006, ZAGREBAČKA BANKA
SWIFT: ZABAHR2X

e-mail za slanje e-računa:  mirjana@solta.hr


Dnevno radno vrijeme

ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama

ponedjeljak - petak od 8:00 do 13:00 sati


NAČELNIK

Načelnik
Nikola Cecić-Karuzić, ing.
nacelnik@solta.hr


Tajnica načelnika
Katja Tramontana Domaćina
katja@solta.hr
T: +385 21 654 150


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
mr.sc. Nataša Nazor Jovović, dipl. iur.
procelnik@solta.hr

Viši savjetnik za proračun i financije
Tonkica Radeljić, mag. oec.
proracun@solta.hr
T: +385 21 654 151

Viši stručni suradnik za porezna potraživanja
Josipa Bezić, spec. oec.
porezi@solta.hr
T: +385 21 654 150

Komunalni redar
Joško Bilankov
komunalni.redar@solta.hr
T: +385 99 5459252


Referent-komunalna naknada
Katja Tramontana Domaćina
katja@solta.hr
T: +385 21 654 150

Referent - proračun i financije
Mirjana Kliškinić
mirjana@solta.hr
T: +385 21 654 151

Administrativni referent

Welda Begović
welda@solta.hr
T: +385 21 654 123


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.