Javne površine


ažurirano 07.11.2023.    08:21:06


Javne  površine

Javnom površinom smatraju se javne i javno-prometne površine kojima upravlja Općina Šolta, kao i neizgrađeno zemljište u vlasništvu Općine Šolta koje se prostorno i namjenski može gospodarski iskoristiti u interesu Općine.


2023.

JAVNI POZIV - za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o davanju u zakup javnih površina na području Općine Šolta.
Savjetovanje traje od 06.10. do 06.11.2023.g.
IZVEŠĆE sa provedenog savjetovanja 


PONOVLJENI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA ZA 2023. GODINU, 12.01.2022.
Rok za dostavu ponuda: 02.02.2023. godine do 10:00 sati

Natječaj za zakup javno-prometnih površina na području Općine Šolta za 2023. godinu, 05.01.2023. / PONIŠTEN 11.01.2023.
Rok za dostavu ponuda: 25.01.2023. godine do 10:00 sati 

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja
Plana korištenja javno-prometnih površina na području Općine Šolta za 2023. godinu, IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju


2022.

Plan korištenja javno-prometnih površina na području Općine Šolta za 2022. godinu
Izmjene i dopune Plana korištenja JPP na području Općine Šolta za 2022. godinu
Izmjene i dopune 2 Plana korištenja JPP na području Općine Šolta za 2022.godinu

Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja

Plana korištenja javno-prometnih površina na području Općine Šolta za 2022. godinuArhiva


2021.

2020.

2019.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.