Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu


Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) i članka 44. Statuta Općine Šolta ( Službeni glasnik Općine Šolta br. 01/18) , Općinski načelnik Općine Šolta , donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu. Nacrt Odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Općine Šolta, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.