Poziv na dostavu ponuda - Sanacija Crkve Sv. Petra u Nečujmu


Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave.

PREDMET NABAVE: Sanacija Crkve Sv. Petra u Nečujmu sukladno troškovniku i projektnoj dokumentaciji koji je sastavni dio ovog Poziva
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 26.05.2023. godine do 10:00 sati. / PONIŠTENA JN

Poziv, troškovnik i projektna dokumentacija:


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.