Forum udruga


Kulturno-informativni centar otoka Šolte u suradnji s  udrugama koje djeluju na području otoka Šolte, održat će  Forum udruga,  21. listopada, u srijeda, u 11:30h u Domu kulture u Grohotama,

kako bi se raspravilo o tekućoj problematici, planovima i projektima udruga za 2021. godinu i izazovima s kojima se nose u svom radu

te o planovima za adventsko razdoblje.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.