ISKAZIVANJE INTERESA ZA CIJEPLJENJE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA


S obzirom na interes i spremnost turističkog sektora na cijepljenje protiv bolesti COVID-19 i imajući na umu kako je cjepivo najučinkovitije sredstvo u borbi s pandemijom Ministarstvo turizma i sporta je uputilo sustavu turističkih zajednica dopis na temu cijepljenja privatnih iznajmljivača.

Molimo sve pružatelje smještaja u domaćinstvu (nositelje rješenja o iznajmljivanju) koji su zainteresirani za cijepljenje da se jave u ured TZ Šolta na 021 654 657 (radno vrijeme: pon-pet, 8-15h) ili na info@visitsolta.com te da pritom dostave:

Ime i prezime

Datum rođenja

OIB

Matični broj osiguranika HZZ (MBO)

Adresa prebivališta

Broj mobitela

Adresa e-pošte

Turistička zajednica će izraditi popis zainteresiranih iznajmljivača za cijepljenje te će isti proslijediti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, sve u cilju čim brže i efikasnije organizacije cijepljenja ove ciljane skupine. Termini cijepljenja će ovisiti o prioritetima koje odredi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a mogućnost odabira određene vrste cjepiva ovisit će o dostupnosti cjepiva na određenoj lokaciji u trenutku cijepljenja.

Rok za prijavu je 05.05.2021. u 13:00 sati.


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.