Izdana građevinska dozvola Vodovodu Brač d.o.o. – povećanje vodoopskrbnih kapaciteta za ŠoltuVodovodu Brač d.o.o. izdana je građevinska dozvola za dodatni podmorski cjevovod na spoju vodoopskrbnih sustava Omiša i Brača. Projekt obuhvaća izgradnju novog podmorskog cjevovoda, rekonstruciju postojećeg raspleta u Omišu gdje se voda usmjerava u postojeće cjevovode te izgradnju dva cjevovoda muljnih ispusta, jedan u Omišu jedan na Braču. Podmorski cjevovod izvodi se u duljini od 8080 m u koridoru postojeća četiri.

Planirani dodatni podmorski cjevovod na spoju vodoopskrbnih sustava Omiša i Brača bit će dio opskrbnog smjera kojim se voda transportira iz Omiša na otoke Brač-Hvar-Šolta-Vis.

Njegovom izgradnjom ostvaruje se dodatna sigurnost te postižu uvjeti za daljnji razvoj regionalnog sustava vodoopskrbnog sustava kojem pripada i Šolta.

Građevinska dozvola za dodatni podmorski cjevovod Brač – Šolta postoji te će se krenuti u realizaciju projekta povećanja vodoopkrbnih kapaciteta i za otok Šoltu, što je izuzetno važno za naš otok s obzirom na rastuće potrebe stanovništva otoka Šolte.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.