Izdana građevinska dozvola za izgradnju CENTRA ZA POMOĆ I BRIGU O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA - ŠOLTA


Izdana građevinska dozvola za izgradnju CENTRA ZA POMOĆ I BRIGU O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA - ŠOLTA

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko - dalmatinske županije dana 22. veljače 2023. izdao je GRAĐEVINSKU DOZVOLU  kojom se dozvoljava

"investitoru OPĆINA ŠOLTA, HR-21430 Grohote, Podkuća 8, OIB 38621571773 građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova) – Centra za pomoć i brigu o starijim i nemoćnim osobama, katnosti prizemlje + 2 kata (Pr+2K), tlocrtne
površine 1270,11 m2, ..........na  čestici k.č.z. 1652 k.o. Srednje Selo...."

Za ovaj projekt javnost je veoma zainteresirana, posebice stanovništvo Šolte. Veliki je broj upita, svakodnevno, o napredovanju u realizaciji projekta, no postoji i nevjerica da će se zaista i ostvariti. Stoga ponosno izvješćujemo da je ishodovanjem građevinske dozvole učinjen još jedan korak naprijed.
Pred Općinom je sada velika zadaća kako iznaći sredstva za financiranje gradnje ovog projekta. Predstoji javljanje na natječaje, za koje je upravo posjedovanje građevne dozvole bilo  jedno od nezaobilaznih uvjeta. Nadamo se da će Općina uspjeti što prije doći do sredstava iz EU fondova, možda već uskoro kroz aktuelni natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a koji je otvoren upravo za financiranje Izgradnje i opremanje centara za starije osobe.Vezani članci


objava 09.11.2022. 10:25:20


Dovršen Glavni projekt izgradnje CENTRA ZA POMOĆ I BRIGU O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA - ŠOLTA

Nakon ishođenja posebnih uvjeta od svih javno pravnih tijela što je preduvjet za izradu Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, izrada Glavnog projekta Centra za pomoć i brigu o starijim i nemoćnim osobama Šolta, ili kako mi to volimo reći Doma za stare i nemoćne, je dovršena.

Izrađivač projektno – tehničke dokumentacije Glavnog projekta je firma GILAN d.o.o. Split.

LOKACIJA CENTRA: SREDNJE SELO, kat.čest. 1652, K.O. Srednje Selo

Centar će se sastojati od prizemlja i 2 kata ukupne bruto površine od 2726 m2. Smještajni kapacitet u prostranim jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama biti će za 50 osoba, ali sa mogućnošću povećanja. Ova ustanova zadovoljavat će visoke europske standarde sa svim obveznim i popratnim sadržajima za ugodan život korisnika, zdravstvenu skrb i rehabilitaciju (ambulanta, prostor i bazen za fizikalnu terapiju, veliki park za rekreaciju…).

Dočekali smo Glavni projekt kojeg ćemo uskoro prezentirati javnosti u cijelosti, te pokrenuti ishođenje građevinske dozvole za ovu nasušno potrebnu ustanovu, koja će osim skrbi za stare i nemoćne osobe osigurati i znatan broj novih radnih mjesta na otoku.


Sadržaje Centra možete vidjeti iz priloženih tlocrta sa legendom prostorija na svakom katu.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.