Javni natječaj-davanje u zakup poslovnog prostora za ugostiteljsku djelatnost – Buffet u Grohotama na adresi Gustirna 13


Načelnik Općine Šolta dana 17. travnja 2023. godine raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup
poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Buffet u Grohotama na adresi Gustirna 13


Pisane ponude dostavljaju se preporučeno putem pošte ili neposredno na protokol Općine Šolta u zatvorenim omotnicama na adresu:  Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote - Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
„Natječaj za zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti- Buffet u Grohotama na adresi Gustirna 13 - ne otvaraj",

tako da fizički pristignu najkasnije do 05. svibnja 2023. godine do 12,00 sati u Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta.


Svi detalji natječaja


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.