JAVNI NATJEČAJ - Referent - komunalni redar


Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca na radno mjesto:

1. Referent - komunalni redar - 1 izvršitelj

Rok za prijavu 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (objavljeno 20.12.2023.)


Detalji natječaja:


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.