JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Šolta


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Šolta

Nekretnina koja je predmet prodaje, odnosno k.č.br. 5426 k.o. Gornje Selo, ZK ul. 2197 upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Splitu, ukupne je površine 2195 m2. Sukladno Prostornom planu Općine Šolta predmetno zemljište se nalazi unutar poljoprivrednog područja većim dijelom u zoni ZAŠTITNA ŠUMA, manjim dijelom u zoni OSTALA OBRADIVA TLA.
Podnositelj ponude, koji se natječe za kupnju nekretnine, dužan je za sudjelovanje u istom uplatiti jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početnih cijena.

Rok za podnošenje ponuda traje od 16. lipnja 2021. do 16. srpnja 2021. godine.

Ponude za kupnju nekretnina u ovom Javnom natječaju dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom „ZA NATJEČAJ, ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“ na sljedeću adresu: 

OPĆINA ŠOLTA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šolta,
 Podkuća 8, 21430 Grohote

Ponude se mogu predati osobno, neposredno na protokolu Općine Šolta, koji se nalazi na istoj adresi u prizemlju ili preporučeno putem pošte.

- detaljnije u tekstu Javnog natječaja


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.