Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Šolta


Nekretnina koja je predmet prodaje, odnosno k.č.br. 2466/70 k.o. Grohote, ZK ul. 2744 upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Splitu, ukupne površine 154m2 nalazi se u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja naselja Grohote-Rogač (Službeni glasnik Općine Šolta br. 08/11, 04/13 i 11/16 ), mješovita namjena M1- pretežno stambena. 


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.