Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grbu i zastavi Općine Šolta


J A V N I  P O Z I V 
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o grbu i zastavi Općine Šolta

_____________________________________________________________________

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o grbu i zastavi Općine Šolta. Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote (s naznakom: "Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – „Odluka o grbu i zastavi Općine Šolta“, najkasnije do 30. 09. 2020. godine.  

Cjelokupni sadržaj poziva i ostala dokumentacija:
Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.