Javno otvaranje ponuda - natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH


 OBAVIJEST 
o javnom otvaranju ponuda

  

       Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šolta, KLASA: 320-01/20-01/04, URBROJ:2181/03-01-20-14, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Šolta i na web stranici Općine Šolta www.solta.hr dana 21.09.2020. godine provest će se

dana 05. 11. 2020. godine u 08:30 sati  u Općinskoj vijećnici Općine Šolta, Podkuća 8, Grohote                                                       Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta
                                            u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šolta Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.