Ministar regionalnog razvoja i fondova EU uručio vrijedan ugovor Općini Šolta


Na poziv ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Šime Erlića, načelnik Nikola Cecić Karuzić je nazočio sastanku danas na splitskom KTF-u, gdje su korisnicima iz Splitsko-dalmatinske županije uručeni ugovore za projekte prijavljene putem Javnoga poziva za Program razvoja otoka u 2023.

Programom se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti, uvažavajući i potičući specifičnosti svakog pojedinog otoka Republike Hrvatske.

Usmjeren je na doprinos unaprjeđenju i razvoju lokalne zajednice na otocima ulaganjem nacionalnih sredstava u poboljšanje kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ove godine je za Program razvoja otoka izdvojilo 2,51 milijun eura (18,91 milijun kuna).

Općina Šolta s MRRFEU je sklopila ugovor vrijedan 72 000 eura za drugu fazu projekta modernizacije nerazvrstanih cesta i putova na otoku Šolti, što uključuje asfaltiranje i betoniranje nerazvrstanih cesta te održavanje poljskih puteva. Riječ je o bespovratnim sredstvima, a Općina Šolta uložit će i dio vlastitih sredstava.

Najveća vrijednost ovog projekta je doprinos razvoju poljoprivrede, posebno maslinarstva na otok, budući da su čestice lako dostupne poljoprivrednicima i da se na taj način doprinosi razvoju poljoprivrede i gospodarstva na našem otoku, kao i doprinos protupožarnoj zaštiti.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.