Monografija „Govori otoka Šolte“


Nedavno je svjetlo dana ugledala obimna monografija „Govori otoka Šolte“ doc. dr. sc. Filipa Galovića, hrvatskoga jezikoslovca, prvenstveno dijalektologa. Izdavačima su ove vrijedne knjige Općina Šolta i Hrvatsko katoličko sveučilište. Knjiga broji 524 stranice, a podijeljena je u 12 poglavlja s potpoglavljima.

Autor je na temelju novijih višegodišnjih terenskih istraživanja govora u svima mjestima na otoku Šolti analizirao i opisao njihove jezične značajke na svima četirima jezičnim razinama (fonologija, morfologija, sintaksa, leksik). Tomu je pridodao iznimno velik broj akcentuiranih ogleda iz živoga govora koji ujedno svjedoče o tradiciji, običajima, kulturi i sl., kao i rječnik govora ovih mjesta. Čakavski su govori otoka Šolte postali nematerijalno kulturno dobro RH, pa je i tomu poklonio pozornost. Na kraju je literatura i bilješka o autoru, a knjiga je obogaćena i slikovnim materijalom.

Monografija, kako autor bilježi u predgovoru, ima dva važna cilja. Prvim je ciljem bilo iscrpno analizirati dijalektološki materijal pribavljen radom na terenu, odnosno pružiti detaljan dijalektološki opis šoltanskih govora. Drugim je ciljem bilo da ostale cjeline poput golemoga broja ogleda govora i popratnoga rječnika, koji su također dijalektološki veoma dragocjeni te vjerodostojna građa i za buduća istraživanja (filološka, etnološka, sociološka, interdisciplinarna i sl.), budu dio knjige koji će kod širega čitateljstva, posebice kod Šoltana, probuditi veliko zanimanje. Kroz oglede će govora čitatelji moći upoznati mnoge pojedinosti vezane za Šoltane, njihov život, prošlost, tradiciju, običaje, socijalne odnose, kulturu itd., ali također i ojačati svijest o vrijednosti i značaju domaće riječi kroz koju se prenose brojni vidovi nematerijalne kulturne baštine.

Recenzentima su ove knjige ugledni hrvatski jezikoslovci prof. dr. sc. Josip Lisac (Filozofski fakultet, Zadar) i izv. prof. dr. sc. Lina Pliško (Filozofski fakultet, Pula), a urednicom je prorektorica za nastavu Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič.

Da je riječ o uistinu vrsnome izdanju, svjedoče i riječi istaknutoga jezikoslovca prof. dr. sc. Josipa Lisca, jednoga od recenzenata: „Monografija ''Govori otoka Šolte'' Filipa Galovića, vrlo mladog i plodnog hrvatskoga dijalektologa, prvenstveno čakavologa, vrhunsko je djelo hrvatske dijalektologije. Ona je napisana koncentrirano, nakon dugog i napornog terenskog rada, nakon temeljitog upoznavanja znanstvene literature. Tako pripremljen, mogao je autor napisati svoje veliko djelo.“

Velike čestitke autoru na vrijednome znanstvenome prinosu u kojem se proučava, opisuje i njeguje dio nematerijalne kulturne baštine otoka Šolte, a koji je na izniman ponos svima nama Šoltanima!  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.