NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturno-informativnog centra otoka Šolte


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturno-informativnog centra otoka Šolte na vrijeme od četiri godine

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u javnom glasilu Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Kulturno-informativni centar otoka Šolte, Podkuća 8, 21430 Grohote, s naznakom: "Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Kulturno-informativnog centra otoka Šolte – ne otvarati" .

Detalji natječaja:


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.