Odluka o stavljanju izvan snage DPU obale Maslinica – luke otvorene za javni promet


Na temelju članka 109. stavka 6., a u svezi članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17 i 114/18.), Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja obale Maslinica – luke otvorene za javni promet („Službeni glasnik Općine Šolta“,br.9/19) i članka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 01/18 i 04/20), Općinsko vijeće Općine Šolta na 36. sjednici održanoj 30.06.2020. godine, donijelo je

ODLUKU 

stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja obale Maslinica – luke otvorene za javni promet
(„Službeni glasnik općine Šolta“,br.3/05, 10/10 i 13/18)Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.