Odluka o stavljanju izvan snage DPU TZ Maslinica


Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Detaljni plana uređenja turističke zone Maslinica („Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 05/02, 06/03 i 09/05).

Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja koji se stavlja van snage označeno je na grafičkom prikazu koji je prilog 1. i sastavni dio ove Odluke.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.