Održana koordinacija načelnika i gradonačelnika LAG-a i FLAG-a Škoji


Načelnik Nikola Cecić Karuzić je danas, 30. kolovoza, sudjelovao na Visu na koordinaciji gradonačelnika i načelnika s područja obuhvata LAG-a i FLAG-a Škoji, u koji spadaju jedinice lokalne samouprave s otoka Hvara, Visa i Šolte, gdje su se vodili izuzetno konstruktivni razgovori.

Jedna od tema je bilo i Stanje provedbe Strategije LAG-a i FLAG-a Škoji. U razdoblju 2014. - 2020. raspisana i ugovorena je alokacija namijenjena krajnjim korisnicima u potpunosti. U prijelaznom razdoblju ugovoreno je dodatnih 3. 330. 218, 47 kuna za krajnje korisnike. Izmjenom LRS 1. 352. 808, 00 kuna rezervirano je projekte poljoprivrednih gospodarstava, što je dovoljno za 12 projekata te približno 2 milijuna kuna za ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Natječaj 2.1.1. u planu je za kraj 2022. Godine, a uključit će sva ostala neutrošena sredstva.

Održana je i Skupština LAG-a Škoji, na kojoj su sudjelovali dionici članovi s područja obuhvata, sa sva tri škoja.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.