Popis stanovništva 2021. - Šolta - općina sa najvećim porastom broja stanovnika


Popis 21 * Državni zavod za statistiku • Adresa: Ilica 3, HR – 10 000 Zagreb

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje. Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima te o obilježjima kućanstava i stanova. Rezultati Popisa služe, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.
Popis 2021. obuhvaća sljedeće tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.
Popis se provodio prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

Prvi rezultati Popisa 2021. 

Općina Šolta prema Popisu 2021. godine i prvim rezultatima koje je objavio Državni zavod za statistiku prednjači po povećanju broja stanovnika među općinama u RH. Povećanje iznosi 18,29 % u odnosu na Popis iz 2011.g.

Evo kako to povećanje broja stanovnika izgleda pojedinačno po mjestima na otoku:

                              2011.           2021.         povećanje

Nečujam                 171               295            72,25 %
Stomorska              245               328            33,87 %
Donje Selo              159               196            23,27 %
Maslinica                 208               243            16,82 %
Gornje Selo             238               268            12,60 %
Rogač                       126               135              7,14 %

Mjesta koja su ostala gotovo sa istim brojem stanovnika ili statističkim padom od manje od 1% su:
Srednje Selo            104               102            - 0,98 %
Grohote                    449               444            - 0,98 %

Ne iznenađuju nas ove brojke jer je porast broja stanovnika očigledan. Ono što najviše veseli je: popunjen kapacitet dječjeg vrtića, u školskim klupama sjedi 33% više djece, a u narednoj školskoj godini u 1.razed osnovne škole krenut će 18 djece, što je znatno više nego prijašnjih godina.

Broj objekata za stalno stanovanje na području Općine Šolta povećao se za 26,28% ili za 323 objekta, a za povremeno stanovanje čak za 621 objekt. Pa je ukupni porast izgrađenosti u odnosu na 2011 godinu 38%.

Svi podaci preuzeti su sa stranica Državnog zavoda za statistiku (Ilica 3, Zagreb) i prilažemo ih u PDF i JPG obliku, pa i sami možete usporediti do sada utvrđene rezultateOpćina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.