POZIV NA JAVNI UVID I IZLAGANJE GEODETSKOG ELABORATA-Projekt izgradnje Centra za pomoć i brigu o starijim i nemoćnim osobama - Šolta


POZIV NA JAVNI UVID I IZLAGANJE GEODETSKOG ELABORATA ZA EVIDENTIRANJE STVARNOG POLOŽAJA VEĆ EVIDENTIRANIH KATASTARSKIH ČESTICA U SVRHU ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PROJEKT IZGRADNJE CENTRA ZA POMOĆ I BRIGU O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA - ŠOLTA U SREDNJEM SELU


Pozivaju se na javni uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja već evidentiranih katastarskih čestica u svrhu ishođenja građevinske dozvole za projekt izgradnje Centra za pomoć i brigu o starijim i nemoćnim osobama - Šolta, u Srednjem Selu, nositelji prava na k.č.br. 1652 u k.o. Srednje Selo kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s predmetnom česticom, te svi ostali koji imaju interes vidjeti kako se razvija ovaj projekt.

Javni uvid će se održati u prostorijama ureda tvrtke Geoprostor Adria d.o.o. na adresi Sinovčićeva 5,  Donje Selo na Šolti, dana 16.11.2022. (srijeda) s početkom u 08:30 sati, a na kojem stranke mogu dati izjašnjenje i suglasnost vezanu uz predmetni geodetski elaborat.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.