Projekt rekonstrukcije prometnice, dogradnje pločnika i obnove javne rasvjete uz cestu u Gornjem Selu


Hrvatske ceste u suradnji s Općinom Šolta provode planske aktivnosti na osuvremenjivanju prometne mreže na otoku. Tako je načelnik Općine Šolta, Nikola Cecić Karuzić, nakon zaključenja sastanka s predstavnicima Hrvatskih cesta, koje su investitor ovog projekta, istaknuo kako je zadovoljan ovom suradnjom i zahvalan na budućoj investiciji - projektu rekonstrukcije cijele prometnice i dogradnje pločnika te obnovi javne rasvjete uz cestu u Gornjem Selu, na dionici od spomenika do predjela Križice u duljini 940 metara, koji će značajno pridonijeti sigurnosti i kvaliteti odvijanja prometa, posebno sigurnosti pješaka.

Općina Šolta naručila je geodetski elaborat te izradu projektne dokumentacije za zahvate:

- dogradnje pješačkog pločnika,

- uređenje pješačkih površina kod spomenika i dvije kapelice,

- izvedba javne rasvjete.

Ove zahvate potrebno je sagledavati kao projektnu cjelinu zajedno sa planiranim zahvatima sanacije kolnika državne ceste. Naime, provedba sanacije omogućuje i realizaciju dogradnje pločnika i modernizaciju javne rasvjete.

Planiranim zahvatom na državnoj cesti unutar građevinskog područja naselja Gornje Selo stvaraju preduvjeti za daljnju urbanizaciju naselja.

Sanacijom kolnika, dogradnjom pločnika te rekonstrukcijom javne rasvjete, modernizacijom prometne opreme i signalizacije, podiže se komunalni standard naselja i ono najvažnije za naše sugrađane - osiguravaju se uvjeti za sigurno odvijanje prometa i pješaka i vozila.

U zahvatu projekta je uređenje okoliša spomenika i svih manjih sakralnih objekata, kapelica, koje se nalaze uz cestu.

Procijenjena ukupna vrijednost ovog projekta je tri milijuna kuna.

Kao nastavak ovog projekta, čiji je investitor su također Hrvatske ceste, čeka se i skora realizacija uređenja projekta vidikovca Stomorska, također uz prometnicu Gornje Selo - Stomorska, D111, za kojeg je izrađena projektna dokumentacija.

Stalnim ulaganjima u komunalnu i kroz suradnju s Hrvatskim cestama, u prometnu infrastrukturu na svom području, Općina Šolta nastoji stvoriti dobre uvjete za cjeloviti razvoj otoka, posebno u ovom važnom segmentu i za sve svoje građane. Na području našeg otoka planiraju se i novi projekti u ovom području, osuvremenjivanju prometne mreže kako smo naglasili na početku, čime će biti riješen dio problema vezanih uz odvijanje prometa, s naglaskom na sigurnost prometa u našim mjestima.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.