Radionica „Održivi okolišni resursi LAG-a Škoji u funkciji ostvarenja otočne samodostatnosti - mogućnosti i potrebe ulaganja kroz LRS LAG-a Škoji 2023.-2027.”


Pozivamo sve zainteresirane dionike na radionicu

„Održivi okolišni resursi LAG-a Škoji u funkciji ostvarenja otočne samodostatnosti - mogućnosti i potrebe ulaganja kroz LRS LAG-a Škoji 2023.-2027.”

koja će se održati 20. rujna 2022. godine u Domu kulture u Grohotoma na otoku Šolti, s početkom u 11 sati.

LAG Škoji je u postupku izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Škoji za razdoblje 2023.-2027., a koja predstavlja temeljni operativni dokument za financiranje projekata na području otoka Hvara, Visa i Šolte putem LEADER/CLLD mjere iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a temeljna svrha ove radionice je osmišljavanje i kreiranje intervencija koje će biti temelj za potencijalne aktivnosti i ulagnja u revitalizaciju i održivo korištenje okolišnih resursa, a prvenstveno vode, u gospodarske i društveno korisne svrhe.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.